" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant

Fase 3 de 3
Retorn 25/01/2021 - 25/02/2021
Fases del procés

61 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
Caldria un Pla d'ajuts per zones (barris) promogut per la Generalitat. Hi ha zones concretes com...
En avaluació
Gairebé la totalitat dels municipis tenen la distribució principal amb canonades d'amiant....
En avaluació
Caldria que els tècnics higienistes de la Generalitat aixequesin actes d'actuacions denunciades,...
En avaluació
Al igual que la Llei de sòls contaminats que obliga a certificar davant notari que els sòls...
En avaluació
Caldria que l’administració vetllés per estar controlant in situ si es s’apliquen els protocols...
En avaluació
Para la elaboración de la ley de erradicación del amianto de Catalunya se debe garantizar el...
 • Creat el
  24/01/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Sería interesante que la app de denuncia permitiese reportar datos, foto y ubicación de vertidos...
En avaluació
Aprofitant l'avinentesa d'una nova Llei i voluntat de millorar i evolucionar, on entren tots els...
En avaluació
1. Establir moratòria retirada obligatòria MCA edificis/instal·lacions públics/privats, p.ex....
En avaluació
Realment, només es podrà començar a eliminar el risc a l'exposició de l'amiant quan comptem amb...
En avaluació
S'adjunten les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la consulta...
En avaluació
Donat que aquest format de participació només permet escriure 250 caràcters i les observacions de...
En avaluació
Des del COAC s'han desenvolupat les 8 preguntes que es presenten a la consulta pública. Atesa la...
 • Creat el
  25/01/2021
 • 4
 • Número de comentaris: 1
En avaluació
Un dels lloc ha on crec que hi ha mes desinformació es en las comunitats de veïns
Ha on es pot...
En avaluació
Polònia va establir un calendari prioritzat i un pla de finançament públic de subvencions que els...
 • Creat el
  25/01/2021
 • 2
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Acció prioritària en les escoles, tant públiques com privades, i els seus entorns immediats per...
En avaluació
Desenvolupar una aplicació App gratuïta, per Android i iOS, on les persones puguin...
En avaluació
Reducció d'impostos municipals (IBI, etc.) durant 3 o més anys fins assolir el 100% de la despesa...
En avaluació
Creació d'un Directori Públic d'empreses habilitades i reconegudes per a la retirada segura de...
En avaluació
Fer un pla per obtenir part dels fons necessaris de la UE, tot creant les condicions necessàries...
 • Creat el
  25/01/2021
 • 1
 • Número de comentaris: 0