" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant

Fase 3 de 3
Retorn 25/01/2021 - 25/02/2021
Fases del procés

61 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
Es necesario retirar todo amianto de forma segura, incluidas conducciones de agua.
Hay que...
  • Creat el
    05/01/2021
  • 1
  • Número de comentaris: 1
En avaluació
Cal un estudi seriós i la seva difusió en mitjans de comunicació del cost que suposa per la...
En avaluació
L'amiant té el problema que calen uns coneixements específics: sigui per treballs (d'enretirament...
En avaluació
Caldria un Pla d'ajuts per zones (barris) promogut per la Generalitat. Hi ha zones concretes com...
En avaluació
Acció prioritària en les escoles, tant públiques com privades, i els seus entorns immediats per...
En avaluació
Crear un mapa de toda Catalunya identificando todos los espacios de amianto, su estado, cantidad...
En avaluació
Donem suport a les aportacions fetes pel Grup Tècnic d’amiant del CRL en els apartats de...
En avaluació
Realitzar controls ambientals posteriors a les retirades d'amiant en zones confinades o amb risc...
En avaluació
Com en altres propostes ja s’ha comentat, és imprescindible un cens de tot material amb amiant...
En avaluació
Situacions de retirades d'amiant prèvies a enderrocs en industria o reformes en edificis en...
En avaluació
Gairebé la totalitat dels municipis tenen la distribució principal amb canonades d'amiant....
En avaluació
Reducció d'impostos municipals (IBI, etc.) durant 3 o més anys fins assolir el 100% de la despesa...
En avaluació
Fer un pla per obtenir part dels fons necessaris de la UE, tot creant les condicions necessàries...
  • Creat el
    25/01/2021
  • 1
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
Es fa molt difícil denunciar males praxis durant una retirada d'amiant o un abocament il·legal de...
En avaluació
A Catalunya potser hi han més de 600 empreses registrades al RERA (Registre empreses retirada...
En avaluació
És inacceptable la passivitat vers aquest problema. Una societat madura i responsable no ho pot...
En avaluació
Als PAES trobem problemes de concessió de llicències ambientals per activitats a causa de les...
En avaluació
Desenvolupar una aplicació App gratuïta, per Android i iOS, on les persones puguin...
En avaluació
Las Autoridades tienen el deber y la obligación de la retirada del amianto para velar por la...
En avaluació
Un dels lloc ha on crec que hi ha mes desinformació es en las comunitats de veïns
Ha on es pot...