" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14-06-2022 - 14-07-2022
Veure les fases

Traspassar els serveis de les administracions locals als consells comarcals.

16/05/2022 21:09  

Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant així en un perjudici. Tràmits com la demanda d’una llicència d'obres s’eternitza, ja que l’arquitecte contractat només treballa 4 cops al mes. El mantinent de la via pública i dels equipaments és deficient, pel fet que no disposen de l’equip humà necessari. Si els ajuntaments deleguessin aquestes partides de forma imperativa als consells comarcals aquests serveis, serien més eficients.

Referència: II-PROP-2022-05-83899
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/83899/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/83899/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Hola,
Respecte al finançament en principi el cost de la tramitació dels projectes es fa recaure a l'interessat, almenys en molts municipis, altra cosa seria que entenguem que el preu que es trasllada en concepte d'emissió d'informe es consideri insuficient per cobrir el cost.
En quant relegar aquesta tasca als col·legis professionals no sé fins a quin punt aquests poden defensar els interessos de l'administració per un costat i al mateix temps del col·legiat que ha fet l'informe que l'administració ha de tramitar.

Carregant els comentaris ...