" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

La llei no ha de reproduir el que ja està regulat en altres

06/06/2022 17:11  

La llei no ha de regular el que ja regula la normativa bàsica estatal. Aquesta reproducció i duplicitat només genera inseguretat. Tampoc ha de regular el principis bàsics abastament regulats per l’Estat: estabilitat financera, equilibri pressupostari, redimensionament, racionalització. Només aconseguiríem complicar més el que ja és complicat, restringir més el que ja està restringit, allunyar més del ciutadà el que ja està allunyat.


Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-06-84049
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84049/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84049/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (100.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

A favor  

Duplicar normativa genera inseguretat jurídica. L'actual TRLMC n'és un clar exemple. Calen lleis curtes, intel·ligibles, no repetitives, executables a través de reglaments, basades en principis que perduren en el temps

Carregant els comentaris ...