" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Competències i finançament adequat i respecte a l'autonomia local

06/06/2022 17:20  

La nova llei hauria de reforçar les competències. Noves competències: serveis socials

educació, sanitat, territori, cooperació internacional, ... Dimensionar els serveis que es desprenen d’aquestes competències. Per exemple, serveis socials, transport escolar, ocupació, no poden dependre d’un contracte programa amb la Generalitat. Els Governs Locals n’han de tenir la competència i el finançament directe

Referència: II-PROP-2022-06-84054
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84054/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/84054/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (100.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

A favor  

És fàcil recolzar-ho: principi de subsidiarietat, autonomia local, les persones per sobre les administracions

Carregant els comentaris ...