" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Veure les fases

Canvis a "Estratègia Integral De Transformació Ètica de l’Administració Pública A Catalunya"

Versions

Versió 1

Avatar: Fernando Fuster-Fabra Fernández Fernando Fuster-Fabra Fernández
30/09/2019 13:52
Versions 1 Torna a la proposta