" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
  • Creat el
    23/09/2019
  • 1
  • Número de comentaris: 2
Dotar a l'administració de capacitat analítica, que permeti millorar la gestió de recursos,...
Informar del que està previst recaptar i el que s'ha s'ha recaptat . Analitzar les diferències i...
Els polítics i els càrrecs de nomenament polític només han de participar en l’elaboració de les...
La proposta de persones per formar part dels òrgans de control no recaigui en partits polítics i...
Reduir el nombre de càrrecs d'assignació directa i reforçar les incompatibilitats de càrrecs...
Les places creades siguin assimilables, no a mida. Els complements salarials assimilables en les...