" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Informar del que està previst recaptar i el que s'ha s'ha recaptat . Analitzar les diferències i...
Els polítics i els càrrecs de nomenament polític només han de participar en l’elaboració de les...
Que la funció pública estigui únicament ocupada per càrrecs que han aprovat i superat un procés...
Els ciutadans i ciutadanes necessitem saber com s'està gastant els pressupostos municipals i de...
  • Creat el
    23/09/2019
  • 0
  • Número de comentaris: 0
PROCESO PARTICIPATIVO PARA APORTAR PROPUESTAS para la ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
...
Dotar a l'administració de capacitat analítica, que permeti millorar la gestió de recursos,...
La proposta de persones per formar part dels òrgans de control no recaigui en partits polítics i...
Desmercantilitzar els bens i serveis dels drets essencials, transferir-los a l'esfera pública,...
Evitar en les funcions pròpies de l'administració pública, crear empreses públiques i altres...
  • Creat el
    23/09/2019
  • 1
  • Número de comentaris: 2
Que s'elimini la figura de l'accidental per la qual no es pugui prendre cap tipus d'acord mentre...