" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Informar del que està previst recaptar i el que s'ha s'ha recaptat . Analitzar les diferències i...
Reduir el nombre de càrrecs d'assignació directa i reforçar les incompatibilitats de càrrecs...
Els ciutadans i ciutadanes necessitem saber com s'està gastant els pressupostos municipals i de...
Que la funció pública estigui únicament ocupada per càrrecs que han aprovat i superat un procés...
Dotar a l'administració de capacitat analítica, que permeti millorar la gestió de recursos,...
En totes les comunicacions de les administracions que s’hi relacionin, ha d’haver un enllaç a la...
Crear beneficis fiscals a persones i empreses que s'acullin a mesures de transparència.
  • Creat el
    30/09/2019
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Fer comparatives del pressupostos aprovats i liquidats, informar de les modificacions i...
Els polítics i els càrrecs de nomenament polític només han de participar en l’elaboració de les...
  • Creat el
    23/09/2019
  • 0
  • Número de comentaris: 0
La proposta de persones per formar part dels òrgans de control no recaigui en partits polítics i...