" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Crear beneficis fiscals a persones i empreses que s'acullin a mesures de transparència.
Fer comparatives del pressupostos aprovats i liquidats, informar de les modificacions i...
La proposta de persones per formar part dels òrgans de control no recaigui en partits polítics i...
Desmercantilitzar els bens i serveis dels drets essencials, transferir-los a l'esfera pública,...
Informar del que està previst recaptar i el que s'ha s'ha recaptat . Analitzar les diferències i...
Les places creades siguin assimilables, no a mida. Els complements salarials assimilables en les...
Reduir el nombre de càrrecs d'assignació directa i reforçar les incompatibilitats de càrrecs...
Dotar a l'administració de capacitat analítica, que permeti millorar la gestió de recursos,...
Evitar en les funcions pròpies de l'administració pública, crear empreses públiques i altres...
Que s'elimini la figura de l'accidental per la qual no es pugui prendre cap tipus d'acord mentre...
Que la funció pública estigui únicament ocupada per càrrecs que han aprovat i superat un procés...