" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08-04-2020 - 08-04-2022
Veure les fases

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Proactivitat de l’administració: no hi ha prou amb fer-ho bé; s’ha de saber que ho fas bé....
Els ciutadans i ciutadanes necessitem saber com s'està gastant els pressupostos municipals i de...
  • Creat el
    23/09/2019
  • 1
  • Número de comentaris: 2
Informar del que està previst recaptar i el que s'ha s'ha recaptat . Analitzar les diferències i...
Crear beneficis fiscals a persones i empreses que s'acullin a mesures de transparència.
Reduir el nombre de càrrecs d'assignació directa i reforçar les incompatibilitats de càrrecs...
Que s'elimini la figura de l'accidental per la qual no es pugui prendre cap tipus d'acord mentre...
Que la funció pública estigui únicament ocupada per càrrecs que han aprovat i superat un procés...
En totes les comunicacions de les administracions que s’hi relacionin, ha d’haver un enllaç a la...