" class="part-icon-bars">

Procés participatiu sobre l'avantprojecte de Llei de transició energètica

Llei de bases de la transició energètica de Catalunya i transformació de l’Institut Català d’Energia en l'Agència Catalana d’Energia

Fase 3 de 3
Anàlisi de propostes i retorn 01/02/2023 - 14/04/2023
Fases del procés

Article 31: seguiment acurat dels impactes de les macrocentrals de renovbles en funcionament

31/01/2023 22:28  
Rebutjada

Un conjunt de 94 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que l'avaluació global de la planificació energètica, que elaborarà l’Agència Catalana d’Energia cada quatre anys, inclogui una avaluació ambiental estratègica amb una valoració detallada dels impactes ambientals i socials produïts per les macroinstal·lacions de renovables que hagin estat autoritzades, construïdes i/o en funcionament, així com del model de transició energètica en procés d’implantació.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

L'avaluació específica de l'impacte que tindran els projectes d'energies renovables no correspon a l'àmbit de la llei, sinó que es realitza en el marc de l'avaluació ambiental dels projectes o en plans territorials sectorials com el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER). Tant l'avaluació ambiental estratègica del PLATER com l'avaluació d'impacte ambiental dels projectes ja inclou el seguiment dels efectes i impactes significatius dels mateixos.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2023-01-86593
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LTE/f/3647/proposals/86593/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LTE/f/3647/proposals/86593/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...