" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Canvis a "Dins del preàmbul, definir clarament el paper del caçador i de les activitats cinegètiques "

Versions

Versió 1

Avatar: Federació Catalana de Caça Federació Catalana de Caça
26/09/2023 16:21
Versions 1 Torna a la proposta