" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i...
L’Estatut hauria de respondre a tres principis fonamentals:
El de diferenciació: No es pot...
Garantir un territori interconnectat amb mobilitat sostenible a través de xarxes i nòduls...
1.    Fons de lliure disposició per garantir la prestació de serveis públics
El fons es podrà...
Comunitats de municipis: Facilitar la constitució, contractació i finançament.
Reorganització...
Preveure l'atenció específica als municipis rurals i la representació institucional d'aquests en...
La llei hauria de potenciar el paper de les comunitats de municipis com a mecanisme de gestió...
1.    Anàlisi de potencialitats i planificació estratègica:
Cada municipi ha de tenir el seu pla...
Actualment, hi ha disgregat pels termes municipals multitud de construccions que no poden ser...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Considerar prioritari el desenvolupament rural amb implantació d’activitats i iniciatives en el...
Una qüestió bàsica, a partir del principi de diferenciació, és garantir l’accés a tots els...
La llei hauria d’esvair qualsevol dubte sobre la no jerarquia ni submissió en les relacions...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 3
S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
S’han de centralitzar algunes funcions administratives, i prestar-les a través de Diputacions o...
S’ha de reconèixer la figura de l’habitant del món rural: pagès, ramader, autònom en general,...
Els municipis rurals han de tenir un règim urbanístic molt més senzill, amb tramitació directa i...
Promoure la recerca i la innovació en activitats del sector primari i del món rural...
Malgrat que els índexs de criminalitat en les zones rurals són baixos, també hi ha una realitat...
Les mesures per lluitar contra el canvi climàtic i concretament les destinades a reduir el pes...
 • Creat el
  08/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Plans de gestió forestal vinculats al CO2
Plans de manteniment selectiu de les lleres dels rius...
-Ha d'ordenar i corregir els desequilibris rurals i respondre al “debat sobre el territori i amb...
Garantir l’escola rural a tots els municipis i adaptar les ràtios i els serveis educatius a les...
Les plantes de tractament de residus s’han d’implantar prop del lloc on es generen i les de...
S'ha de potenciar l’educació i formació professional en el món rural, amb atenció especial al...
Penalitzar la tinença d'edificacions dintre del nucli urbà sense ús, cases sense manteniment o...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
La Generalitat hauria de fixar per llei ajuts directes a les famílies amb persones menors d’edat...
S’hauria de preveure un règim d’incentius fiscals en impostos autonòmics (o franges autonòmiques...
La llei d’urbanisme ha de contemplar la diversitat del territori i facilitar el desenvolupament...
Es fan consideracions sobre la consulta de l'Avantprojecte de llei de Governs locals i sobre...
S'adjunten a continuació les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la...
Els serveis prestats en relació amb les activitats o, si escau, finques o obres emplaçades en...
Fiscalitat diferenciada potenciant les activitats econòmiques rurals; aprofitar les oportunitats...
Creació d’una borsa d’habitatge públic de lloguer a cada micropoble.
El Govern hauria de...
Serveis bancaris: garantir el servei de caixer sense cost i la no discriminació hipotecària...