" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Comunitats de municipis: Facilitar la constitució, contractació i finançament.
Reorganització...
Garantir un territori interconnectat amb mobilitat sostenible a través de xarxes i nòduls...
S’ha de reconèixer la figura de l’habitant del món rural: pagès, ramader, autònom en general,...
Les mesures per lluitar contra el canvi climàtic i concretament les destinades a reduir el pes...
 • Creat el
  08/06/2022
 • Número de comentaris: 1
S'adjunten a continuació les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la...
Actualment, hi ha disgregat pels termes municipals multitud de construccions que no poden ser...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
Considerar prioritari el desenvolupament rural amb implantació d’activitats i iniciatives en el...
Garantir l’escola rural a tots els municipis i adaptar les ràtios i els serveis educatius a les...
S’han de centralitzar algunes funcions administratives, i prestar-les a través de Diputacions o...
1.    Fons de lliure disposició per garantir la prestació de serveis públics
El fons es podrà...
S’hauria de preveure un règim d’incentius fiscals en impostos autonòmics (o franges autonòmiques...
S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
La Generalitat hauria de fixar per llei ajuts directes a les famílies amb persones menors d’edat...
Malgrat que els índexs de criminalitat en les zones rurals són baixos, també hi ha una realitat...
1.    Anàlisi de potencialitats i planificació estratègica:
Cada municipi ha de tenir el seu pla...
Creació d’una borsa d’habitatge públic de lloguer a cada micropoble.
El Govern hauria de...
Plans de gestió forestal vinculats al CO2
Plans de manteniment selectiu de les lleres dels rius...
La llei hauria de potenciar el paper de les comunitats de municipis com a mecanisme de gestió...
S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i...
-Ha d'ordenar i corregir els desequilibris rurals i respondre al “debat sobre el territori i amb...
Fiscalitat diferenciada potenciant les activitats econòmiques rurals; aprofitar les oportunitats...
Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
Penalitzar la tinença d'edificacions dintre del nucli urbà sense ús, cases sense manteniment o...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
Els municipis rurals han de tenir un règim urbanístic molt més senzill, amb tramitació directa i...
S'ha de potenciar l’educació i formació professional en el món rural, amb atenció especial al...
Els serveis prestats en relació amb les activitats o, si escau, finques o obres emplaçades en...
Preveure l'atenció específica als municipis rurals i la representació institucional d'aquests en...
Les plantes de tractament de residus s’han d’implantar prop del lloc on es generen i les de...
Serveis bancaris: garantir el servei de caixer sense cost i la no discriminació hipotecària...
S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Una qüestió bàsica, a partir del principi de diferenciació, és garantir l’accés a tots els...
Promoure la recerca i la innovació en activitats del sector primari i del món rural...
La llei d’urbanisme ha de contemplar la diversitat del territori i facilitar el desenvolupament...
L’Estatut hauria de respondre a tres principis fonamentals:
El de diferenciació: No es pot...
La llei hauria d’esvair qualsevol dubte sobre la no jerarquia ni submissió en les relacions...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 3
Es fan consideracions sobre la consulta de l'Avantprojecte de llei de Governs locals i sobre...