" class="part-icon-bars">

Jo participo en el futur de la Producció Ecològica

#produccióecològica Procés participatiu del Pla d'Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027

Fase 5 de 6
Fase d'elaboració del Pla 05/05/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

Aquest espai està habilitat per a que tothom pugui fer arribar les seves propostes sobre els diferent eixos de debat. Per a cada eix es proposen un seguit de preguntes que poden orientar les aportacions, si bé aquestes poden referir-se a qualsevol altre tema no inclòs entre les qüestions.

Eix 1 – Estimular la demanda i garantir la confiança dels consumidors
Preguntes clau:
 • Objectiu- diagnòstic: Consumiu productes ecològics? Amb quina freqüència i presència en el vostre consum? Si no en consumiu o no en consumiu més, per quin motiu és? Econòmic – Desconeixement – Desconfiança – Altres
 • Objectiu- propostes per enriquir. Quines estratègies creieu que es podrien posar en marxa per tal d’incentivar-ne el seu consum? Penseu que en l’etiquetat s’ha de poder identificar clarament l’origen dels productes ecològics?
 • Objectiu – solucions a reptes:
Els principals reptes per estimular la demanda i garantir la confiança dels consumidors són:
 • Donar a conèixer els valors de la producció i dels productes ecològics.
 • Promocionar els segells de certificació.
 • Informar dels controls als que estan sotmesos els operadors.
 • Donar a conèixer els operadors i els punts de venda.


Eix 2 – Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de valor de la producció ecològica
Preguntes clau
 • Objectiu – diagnòstic: (aquí depèn si preguntem a persones que ja són operadores o a “futuribles”) Quins creus que són els factors que podrien frenar la conversió cap a la producció ecològica de la pagesia? Quines mancances tens a dia d’avui en la teva producció que podrien arribar a fer que deixessis la producció ecològica?
 • Objectiu – propostes per enriquir: Quines accions es podrien portar a terme que, segons el teu parer, podrien fomentar la conversió cap a la producció ecològica i consolidar la que ja existeix?
 • Objectiu – solucions a reptes:
Els principals reptes per estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de valor de la producció ecològica són:
 • Generar el coneixement tècnic necessari per desenvolupar amb garanties les produccions ecològiques.
 • Transferir aquest coneixement als operadors mitjançant instruments d’assessorament i formació adaptats a les seves necessitats.
 • Promocionar la compra pública, la restauració col·lectiva i la millora de les estructures tècniques i comercials del sector.


Eix 3: Incrementar la contribució de la producció ecològica al medi ambient i a la sostenibilitat del sistema alimentari.
Preguntes clau
 • Objectiu- diagnòstic: Quins punts claus consideres que aporta la producció ecològica a la protecció del medi ambient i a la sostenibilitat del sistema alimentari? Consideres que hi hauria altres qüestions a considerar per millorar aquesta contribució? Quines?
 • Objectiu- propostes per enriquir. Què consideres que caldria fer per evitar l’ús de plàstics en la comercialització dels productes alimentaris ecològics? Com es podria fomentar una producció i consum més local dels productes ecològics?
 • Objectiu – solucions a reptes.
Els principals reptes per incrementar la contribució de la producció ecològica al medi ambient i a la sostenibilitat del sistema alimentari són:
 • Millorar les tècniques de producció ecològica des del punt de vista ambiental i de la sostenibilitat.
 • Promocionar el consum local i de temporada dels productes ecològics.

7 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen