" class="part-icon-bars">

Pla estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya 2021-2030

Procés participatiu per validar el document de bases per al desenvolupament d’un Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya 2021-2030

Fase 3 de 3
Retorn 18/12/2021 - 31/01/2022
Fases del procés

Ja ha finalitzat el procés participatiu que ha de definir el Pla Estratègic per la Ramaderia Extensiva a Catalunya. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha treballat sobre els resultats sorgides del procés participatiu, i ha elaborat un document que podeu consultar a l'apartat de documentació. També trobareu tots els resums de les sessions realitzades.

El procés participatiu s'inicia el 20 de setembre amb la sessió informativa, i finalitzarà a començaments de 2022 amb la sessió de retorn. Es pot participar al taller de diagnòstic (a través de videoconferència), als tallers territorials (presencials) i als tallers de debat per eixos (a traves de videoconferència). També es podran fer aportacions al diagnòstic i als eixos a través del portal participa.gencat.cat. A continuació s'explica, amb una mica més de detall, les diferents vies de participació:

FASE INFORMATIVA
Sessió informativa

Inici del procés participatiu. Es donarà a conèixer el procés participatiu i el seu marc de referència, els continguts bàsics que es volen abordar durant els debats i les diferents vies de participació.

Es celebrarà per videoconferència a través de la plataforma zoom i tindrà una duració aproximada d'1 hora. Podeu visualitzar la gravació de la sessió a l'apartat "documentació".


FASE DELIBERATIVA
Propostes en línia

S'ha obert un espai per tal que pogueu fer les vostres propostes a incloure dins del PEREC.

Qüestionari de contrast del diagnòstic.

A través del portal participa.gencat.cat es podran fer aportacions al diagnòstic. Per facilitar aquesta tasca, s'habilitarà oportunament un formulari.

Sessió participativa sobre el diagnòstic (videoconferència)

A partir de les aportacions rebudes a través del formulari, obrirem el debat sobre els aspectes més rellevants.Serà una sessió per videoconferència.

8 tallers territorials de debat (presencials).

L'objectiu d'aquestes sessions és debatre els reptes futurs i explorar possibles recomanacions a incloure dins del Pla Estratègic.Aquestes sessions seran presencials.

5 tallers temàtics, per eixos (videoconferència).

En aquest cas, es convidaria a entitats i persones més directament implicades amb els continguts de cada eix. Es celebraràn per videoconferència.


FASE DE RETORN
Sessió de retorn

Es celebrarà una sessió per explicar l'impacte de les aportacions dels participants en la versió final del Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya.