" class="part-icon-bars">

Pla estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya 2021-2030

Procés participatiu per validar el document de bases per al desenvolupament d’un Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya 2021-2030

Fase 3 de 3
Retorn 18/12/2021 - 31/01/2022
Fases del procés

Contrast del Diagnòstic - Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya

Amb aquest qüestionari, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural vol vol conèixer l’opinió pública en relació al diagnòstic sobre la ramaderia extensiva a Catalunya que s'ha elaborat com a document de partida.

Us animem a revisar l'apartat del diagnòstic del Document de Bases per al Desenvolupament d'un Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya 2021-2030, que podreu trobar clicant aquí., i contestar les preguntes que vulgueu d'aquest qüestionari.

S'ha tancat el formulari

El formulari està tancat i no es pot respondre.