" class="part-icon-bars">

Pla estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya 2021-2030

Procés participatiu per validar el document de bases per al desenvolupament d’un Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya 2021-2030

Fase 3 de 3
Retorn 18/12/2021 - 31/01/2022
Fases del procés
Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya


Documentació de partida:


Actes i resums de les sessions:

Resums de les sessions territorials:


Resums de les sessions per eixos:


Resum sessió informativa:

Si no vàreu poder assistir, podeu visualitzar la gravació de la sessió informativa i conèixer el procés participatiu i el seu marc de referència, els continguts bàsics que es volen abordar durant els debats i les diferents vies de participació.