" class="part-icon-bars">

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

#planificacioaigua Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

Fase 1 de 1
D'aportacions 14/02/2022 - 15/03/2022
Fases del procés

A continuació disposeu d'aquest qüestionari, pensat per facilitar les aportacions oferint elements claus per conèixer la percepció dels diferents actors

si voleu fer aportacions sobre altres temàtiques o elements podeu fer-ho a la pestanya Propostes

Qüestionari per facilitar les aportacions

Les següents 4 preguntes ordenen els elements que l'Agència considera claus per incidir a l'elaboració de la normativa:

S'ha tancat el formulari

El formulari està tancat i no es pot respondre.