" class="part-icon-bars">

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

#planificacioaigua Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

Fase 1 de 1
D'aportacions 14/02/2022 - 15/03/2022
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

  1. 1
    14/02/2022 - 15/03/2022

    D'aportacions

    Aquesta fase participativa s'obre abans de la redacció de la normativa, quan s'identifica la necessitat -per part de l'Administració competent- i s defineixen elements claus a desenvolupar a la norma. És aquest moment on la participació prèvia te més sentit just quan cal definir els elements bàsics de desenvolupament.