" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a la garantia i promoció dels drets culturals

#DretsCulturals Projecte de llei de drets culturals

Fase 3 de 3
Fase de retorn 30/01/2023 - 15/02/2023
Veure les fases

Canvis a "Por la financiación pública equitativa de la cultura en las 3 lenguas oficiales de Cataluña"

Versions

Versió 1

Avatar: Elena Diaz Almela Elena Diaz Almela
02/12/2022 23:34
Versions 1 Torna a la proposta