" class="part-icon-bars">

Proceso Participativo para definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ayúdanos a definir los servicios de participación ciudadana que se pueden incorporar en los equipamientos

Fase 5 de 5
Retorno 01/03/2022 - 30/06/2022
Ver las fases

Cambios en "Cessió d’espais per activitats impulsades per grups autogestionats"

Comparar el modo de visualización:

Ámbito

 • +Administración pública
 • +Administración pública
Supresiones
Adiciones
 • +Administración pública
Supresiones
Adiciones
 • +Administración pública

Título

 • +{"ca"=>"Cessió d’espais per activitats impulsades per grups autogestionats", "es"=>"", "oc"=>""}
 • +{"ca"=>"Cessió d’espais per activitats impulsades per grups autogestionats", "es"=>"", "oc"=>""}
Supresiones
Adiciones
 • +{"ca"=>"Cessió d’espais per activitats impulsades per grups autogestionats", "es"=>"", "oc"=>""}
Supresiones
Adiciones
 • +{"ca"=>"Cessió d’espais per activitats impulsades per grups autogestionats", "es"=>"", "oc"=>""}

Cuerpo

 • +["

  Es destaca que a través dels diferents equipaments de proximitat ja hi ha actualment una xarxa d’espais susceptibles de ser cedits, però s’observa que encara hi ha dèficit i per tant cal ampliar la xarxa d’espais per cedir a activitats impulsades per la ciutadania. I més enllà de disposar de més espais, és important disposar d’un llistat de recursos d’equipaments que cedeixen espais, i que aquests puguin disposar d’un calendari compartit, perquè en determinades zones hi ha equipaments saturats, però molt a prop hi ha altres equipaments amb espais per cedir que no s’omplen. També es proposa elaborar un “manual” de bones pràctiques de cessió d’espais dels equipaments i revisar les normatives per permetre i promoure la cessió d’espais a grups no constituïts com entitats.

  Propostes:

  ·        Ampliar la xarxa d’espais per cedir a activitats impulsades per la ciutadania.

  ·        Disposar d’un llistat d’equipaments on es cedeixen espais per a la ciutadania, amb un calendari compartit.

  ·        Elaborar un “manual” de bones pràctiques de cessió d’espais per equipaments. Fora bo elaborar aquest manual de manera col·laborativa entre els mateixos equipaments de proximitat.

  ·        Revisar les normatives de cessió d’espais per permetre la participació de grups no constituïts o formalitzats com entitats per facilitar.

  Necessitat de suport:

  ·        Formació sobre participació ciutadana.

  ·        Que la xarxa faciliti la comunicació i el vincle entre els equipaments que en formen part.

  ·        Des de la Xarxa es pot promoure l’elaboració d’un “manual” de bones pràctiques per la cessió d’espais dels equipaments de proximitat.

  ·        La Xarxa pot facilitar un model de normativa de cessió d’espais que sigui més permeable als grups de persones més enllà de si estan constituïts o no en entitats.

  ", "", ""]
 • +["<p>Es destaca que a través dels diferents equipaments de proximitat ja hi ha actualment una xarxa d’espais susceptibles de ser cedits, però s’observa que encara hi ha dèficit i per tant cal ampliar la xarxa d’espais per cedir a activitats impulsades per la ciutadania. I més enllà de disposar de més espais, és important disposar d’un llistat de recursos d’equipaments que cedeixen espais, i que aquests puguin disposar d’un calendari compartit, perquè en determinades zones hi ha equipaments saturats, però molt a prop hi ha altres equipaments amb espais per cedir que no s’omplen. També es proposa elaborar un “manual” de bones pràctiques de cessió d’espais dels equipaments i revisar les normatives per permetre i promoure la cessió d’espais a grups no constituïts com entitats.</p><p> <strong>Propostes:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ampliar la xarxa d’espais per cedir a activitats impulsades per la ciutadania.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Disposar d’un llistat d’equipaments on es cedeixen espais per a la ciutadania, amb un calendari compartit.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elaborar un “manual” de bones pràctiques de cessió d’espais per equipaments. Fora bo elaborar aquest manual de manera col·laborativa entre els mateixos equipaments de proximitat.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Revisar les normatives de cessió d’espais per permetre la participació de grups no constituïts o formalitzats com entitats per facilitar.</p><p> <strong>Necessitat de suport:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Formació sobre participació ciutadana.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Que la xarxa faciliti la comunicació i el vincle entre els equipaments que en formen part.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Des de la Xarxa es pot promoure l’elaboració d’un “manual” de bones pràctiques per la cessió d’espais dels equipaments de proximitat. </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Xarxa pot facilitar un model de normativa de cessió d’espais que sigui més permeable als grups de persones més enllà de si estan constituïts o no en entitats.</p><p> </p>", "", ""]
Supresiones
Adiciones
 • +["

  Es destaca que a través dels diferents equipaments de proximitat ja hi ha actualment una xarxa d’espais susceptibles de ser cedits, però s’observa que encara hi ha dèficit i per tant cal ampliar la xarxa d’espais per cedir a activitats impulsades per la ciutadania. I més enllà de disposar de més espais, és important disposar d’un llistat de recursos d’equipaments que cedeixen espais, i que aquests puguin disposar d’un calendari compartit, perquè en determinades zones hi ha equipaments saturats, però molt a prop hi ha altres equipaments amb espais per cedir que no s’omplen. També es proposa elaborar un “manual” de bones pràctiques de cessió d’espais dels equipaments i revisar les normatives per permetre i promoure la cessió d’espais a grups no constituïts com entitats.

  Propostes:

  ·        Ampliar la xarxa d’espais per cedir a activitats impulsades per la ciutadania.

  ·        Disposar d’un llistat d’equipaments on es cedeixen espais per a la ciutadania, amb un calendari compartit.

  ·        Elaborar un “manual” de bones pràctiques de cessió d’espais per equipaments. Fora bo elaborar aquest manual de manera col·laborativa entre els mateixos equipaments de proximitat.

  ·        Revisar les normatives de cessió d’espais per permetre la participació de grups no constituïts o formalitzats com entitats per facilitar.

  Necessitat de suport:

  ·        Formació sobre participació ciutadana.

  ·        Que la xarxa faciliti la comunicació i el vincle entre els equipaments que en formen part.

  ·        Des de la Xarxa es pot promoure l’elaboració d’un “manual” de bones pràctiques per la cessió d’espais dels equipaments de proximitat.

  ·        La Xarxa pot facilitar un model de normativa de cessió d’espais que sigui més permeable als grups de persones més enllà de si estan constituïts o no en entitats.

  ", "", ""]
Supresiones
Adiciones
 • +["<p>Es destaca que a través dels diferents equipaments de proximitat ja hi ha actualment una xarxa d’espais susceptibles de ser cedits, però s’observa que encara hi ha dèficit i per tant cal ampliar la xarxa d’espais per cedir a activitats impulsades per la ciutadania. I més enllà de disposar de més espais, és important disposar d’un llistat de recursos d’equipaments que cedeixen espais, i que aquests puguin disposar d’un calendari compartit, perquè en determinades zones hi ha equipaments saturats, però molt a prop hi ha altres equipaments amb espais per cedir que no s’omplen. També es proposa elaborar un “manual” de bones pràctiques de cessió d’espais dels equipaments i revisar les normatives per permetre i promoure la cessió d’espais a grups no constituïts com entitats.</p><p> <strong>Propostes:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ampliar la xarxa d’espais per cedir a activitats impulsades per la ciutadania.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Disposar d’un llistat d’equipaments on es cedeixen espais per a la ciutadania, amb un calendari compartit.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elaborar un “manual” de bones pràctiques de cessió d’espais per equipaments. Fora bo elaborar aquest manual de manera col·laborativa entre els mateixos equipaments de proximitat.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Revisar les normatives de cessió d’espais per permetre la participació de grups no constituïts o formalitzats com entitats per facilitar.</p><p> <strong>Necessitat de suport:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Formació sobre participació ciutadana.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Que la xarxa faciliti la comunicació i el vincle entre els equipaments que en formen part.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Des de la Xarxa es pot promoure l’elaboració d’un “manual” de bones pràctiques per la cessió d’espais dels equipaments de proximitat. </p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Xarxa pot facilitar un model de normativa de cessió d’espais que sigui més permeable als grups de persones més enllà de si estan constituïts o no en entitats.</p><p> </p>", "", ""]
Autoría de la versión
Avatar: Suport a la Dinamització Suport a la Dinamització
Versión creada el 09/12/2021 13:21