" class="part-icon-bars">

Procés Participatiu per definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ajuda’ns a definir els serveis de participació ciutadana que es poden incorporar als equipaments

Fase 5 de 5
Retorn 01/03/2022 - 30/06/2022
Fases del procés

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

 • Donar suport a les diferents propostes
 • Fer noves propostes
 • Fer comentaris a les propostes
 • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Facilitar una agenda en format digital o física en la que es recullin quins són els diferents...
La coordinació entre equipaments i administració és rellevant per al correcte desenvolupament de...
Disposar d’una agenda en format digital en la que s’indiqui quins són els diferents processos i...
Es considera molt necessari sortir dels “equipaments” per anar a buscar a la ciutadania al...
Disposar i habilitar un espai de trobada, lloc de referència, on generar assemblees de barri i...
Els centres TIC són molt heterogenis, ja sigui en quant a estructura, personal o horaris. Això...
P poder desenvolupar alguns dels serveis de participació és fonamental disposar d’espais i de...
A l’hora de valorar si un equipament ha de formar part de la Xarxa és important conèixer quines...
 Actualment, la majoria de biblioteques disposen de diferents espais que responen a diferents...
Els centres TIC tenen molt coneixement sobre com funciona l’administració, fet que pot ser de...
·      Disposar de guies de com organitzar una reunió. Necessitat de suport:·      Elaborar els...
L’equip de professionals de les biblioteques són persones amb motivació per la seva feina, les...
Davant la manca de recursos es valora fonamental potenciar la col·laboració i el treball en xarxa...
La disponibilitat que tenen les persones professionals de l’equipament és un element important a...
Per tal d’iniciar processos participatius als diferents territoris, l’equip professional...
Cursos de formació adreçats a professionals o ciutadania sobre participació ciutadana i acció...
Es proposa realitzar una programació integrada global de tota la formació necessària pel foment...
 • Creat el
  16/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  16/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Habilitar un espai on les persones hi puguin anar en qualsevol moment del dia, estil “caixer...
 • Creat el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Impulsar accions participatives també requerirà la adquisició de materials i recursos per poder...
 A més dels serveis i recursos que s’ofereixen a les biblioteques, aquestes actuen com a espais...
Actualment existeix una figura professional encarregada de dinamitzar l’espai. En els últims...
Els serveis i recursos que s’ofereixen als casals i centres cívics divergeixen molt entre ells...
De manera esporàdica, les biblioteques podrien treure als espais exteriors propers, o a la pròpia...
Es proposa potenciar la formació i la sensibilització amb relació a la participació ciutadana. En...
Formació en participació i dinamització per tal què les persones professionals dels equipaments...
S’observa que és fonamental generar dinàmiques d’acollida als equipaments de proximitat perquè la...
Cal promoure el retorn dels resultats dels processos participatius a la ciutadania participant...
Els horaris de les biblioteques habitualment són poc flexibles, fet que podria dificultar el...
Disponer de técnicos de dinamización comunitaria y técnicos de programación cultural en los...
Existeix una bona predisposició a l’hora d’adquirir i conèixer nous recursos digitals per part de...
Aquesta base de dades hauria de servir per compartir experiències professionals i poder...
Existeix una heterogeneïtat molt gran entre les persones usuàries dels espais TIC. D’aquesta...
Es proposa formar a les persones que reben i atenen a la ciutadania, per sensibilitzar i donar...
Conèixer la cultura participativa del territori és imprescindible a l’hora de dissenyar processos...
 Aquest impuls de nous serveis per facilitar la participació a les biblioteques requerirà que els...
Cessió d’infraestructures mòbils que poden ser necessàries en accions participatives com ara...
Des de les biblioteques es treballa per adaptar-se a les necessitats canviants del context en el...
Habilitar un punt de participació a l’equipament que permeti l’accés a la informació dels...
Servei de suport per facilitar eines digitals que facin més accessibles o comprensibles els...
La majoria dels processos participatius impulsats per l’administració pública es fan mitjançant...
Per dinamitzar aquest tipus d’espais calen professionals que siguin  dinamitzadors/es o bé formar...
 A l’hora d’impulsar iniciatives participatives, pensar quina serà l’estratègia comunicativa és...
 • Creat el
  24/11/2021
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Sortir al carrer per explicar els processos, les possibles maneres de participar o els resultats...
Per promoure i fomentar la participació ciutadana a través dels equipaments de proximitat és...
La Xarxa ParticipaLab ha de facilitar l’intercanvi d’experiències entre persones, professionals,...