" class="part-icon-bars">

Proceso Participativo para definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ayúdanos a definir los servicios de participación ciudadana que se pueden incorporar en los equipamientos

Fase 5 de 5
Retorno 1/3/2022 - 30/6/2022
Ver las fases

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

 • Donar suport a les diferents propostes
 • Fer noves propostes
 • Fer comentaris a les propostes
 • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Estado
Categoría
Origen
 • Creado el
  16/11/2021
 • 0
 • Número de comentarios: 0
Sovint al territori es desenvolupen diferents processos participatiu que poden servir...
Facilitar l’accés a una base de dades de recursos específics i eines per la participació amb que...
 La pandèmia causada per la COVID-19, ha impulsat una digitalització molt més ràpida de la que es...
Existeix una heterogeneïtat molt gran entre les persones usuàries dels espais TIC. D’aquesta...
És fonamental tenir clars els serveis que es poden oferir des de la “cartera de serveis de...
Els serveis i recursos que s’ofereixen als casals i centres cívics divergeixen molt entre ells...
La Xarxa ParticipaLab ha de facilitar l’intercanvi d’experiències entre persones, professionals,...
A l’hora de valorar si un equipament ha de formar part de la Xarxa és important conèixer quines...
 • Creado el
  19/11/2021
 • 0
 • Número de comentarios: 0
Els centres TIC són molt heterogenis, ja sigui en quant a estructura, personal o horaris. Això...
Es proposa crear un Mapa d’Equipaments vinculat a la Xarxa participaLab perquè ens reconeixem com...
Les biblioteques són equipaments de titularitat municipal, per tant, són equipaments públics...
·      Recopilar els processos i canals de participació del territori i tenir la informació...
Existeix una bona predisposició a l’hora d’adquirir i conèixer nous recursos digitals per part de...
 • Creado el
  24/11/2021
 • 1
 • Número de comentarios: 0
La majoria dels processos participatius impulsats per l’administració pública es fan mitjançant...
 És important dotar amb els recursos necessaris els equipaments per a poder desenvolupar les...
Els horaris de les biblioteques habitualment són poc flexibles, fet que podria dificultar el...
 A més dels serveis i recursos que s’ofereixen a les biblioteques, aquestes actuen com a espais...
Cal promoure el retorn dels resultats dels processos participatius a la ciutadania participant...
 • Creado el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentarios: 0
És important que la ciutadania pugui participar en temes concrets que siguin del seu interès,...
S’observa que s’impulsen molts processos participatius però participa poca gent. S’assenyala que...
Aprofitant la idea dels bibliobusos, es podrien posar punts de difusió i/o votació itinerants...
Amb l’objectiu de generar vincle amb la comunitat del propi territori, les biblioteques podrien...
Facilitar una agenda en format digital o física en la que es recullin quins són els diferents...
La coordinació entre equipaments i administració és rellevant per al correcte desenvolupament de...
Els espais TIC haurien de disposar d’un perfil de persona usuària amb l’objectiu de no exposar la...
 • Creado el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentarios: 0
Habilitar un espai on les persones hi puguin anar en qualsevol moment del dia, estil “caixer...
Creació d’un banc del temps vinculat a processos de participació. Aquest banc del temps podria...
Accions de suport per detectar, posar en contacte i facilitar l’intercanvi de coneixements entre...
Disponer de técnicos de dinamización comunitaria y técnicos de programación cultural en los...
Per tal d’iniciar processos participatius als diferents territoris, l’equip professional...