" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Sessió territorial 6. AMB - Barcelona"

Mode de vista de comparació:

Descripció (Català)

 • -

  Aquesta sessió, que va dirigida a entitats, empreses i persones interessades o implicades en la conservació i gestió del medi natural, tindrà tres parts:

  1. Una 1a part informativa en la qual un/a responsable de la Generalitat de Catalunya exposarà el procés de creació de l'ANACAT, els aspectes que contindran els seus estatuts i la descripció dels tres eixos de debat que s'abordaran durant la pròpia sessió.
  2. Una 2a part deliberativa en què els participants es dividiran en grups per debatre i fer aportacions sobre els tres eixos de debat del procés participatiu.
  3. Una 3a part de conclusions durant la qual es compartiran les aportacions de cada grup i s'explicaran els propers passos.

  Atès que les places són limitades, és necessari inscriure’s a aquesta sessió a través d’aquest formulari: enllaç pendent. Teniu de temps per inscriure-us fins a tres dies abans de la sessió (o fins que s’esgotin les places disponibles).

 • +

  Aquesta sessió, que va dirigida a entitats, empreses i persones interessades o implicades en la conservació i gestió del medi natural, tindrà tres parts:

  1. Una 1a part informativa en la qual un/a responsable de la Generalitat de Catalunya exposarà el procés de creació de l'ANACAT, els aspectes que contindran els seus estatuts i la descripció dels tres eixos de debat que s'abordaran durant la pròpia sessió.
  2. Una 2a part deliberativa en què els participants es dividiran en grups per debatre i fer aportacions sobre els tres eixos de debat del procés participatiu.
  3. Una 3a part de conclusions durant la qual es compartiran les aportacions de cada grup i s'explicaran els propers passos.

  Atès que les places són limitades, és necessari inscriure’s a aquesta sessió a través d’aquest formulari: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/agencia-de-la-natura-de-catalunya/formulari-inscripcio. Teniu de temps per inscriure-us fins a tres dies abans de la sessió (o fins que s’esgotin les places disponibles).

 • -<p>Aquesta sessió, que va dirigida a entitats, empreses i persones interessades o implicades en la conservació i gestió del medi natural, tindrà <strong>tres parts</strong>:</p><ol><li>Una <em>1a part informativa </em>en la qual un/a responsable de la Generalitat de Catalunya exposarà el procés de creació de l'ANACAT, els aspectes que contindran els seus estatuts i la descripció dels tres eixos de debat que s'abordaran durant la pròpia sessió.</li><li>Una <em>2a part deliberativa</em> en què els participants es dividiran en grups per debatre i fer aportacions sobre <a href="https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura/f/3609/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">els tres eixos de debat</a> del procés participatiu.</li><li>Una <em>3a part de conclusions</em> durant la qual es compartiran les aportacions de cada grup i s'explicaran els propers passos.</li></ol><p>Atès que <strong>les places són limitades</strong>, és necessari inscriure’s a aquesta sessió a través d’<strong>aquest formulari</strong>: enllaç pendent. Teniu de temps per inscriure-us fins a tres dies abans de la sessió (o fins que s’esgotin les places disponibles).</p>
 • +<p>Aquesta sessió, que va dirigida a entitats, empreses i persones interessades o implicades en la conservació i gestió del medi natural, tindrà <strong>tres parts</strong>:</p><ol><li>Una <em>1a part informativa </em>en la qual un/a responsable de la Generalitat de Catalunya exposarà el procés de creació de l'ANACAT, els aspectes que contindran els seus estatuts i la descripció dels tres eixos de debat que s'abordaran durant la pròpia sessió.</li><li>Una <em>2a part deliberativa</em> en què els participants es dividiran en grups per debatre i fer aportacions sobre <a href="https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura/f/3609/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">els tres eixos de debat</a> del procés participatiu.</li><li>Una <em>3a part de conclusions</em> durant la qual es compartiran les aportacions de cada grup i s'explicaran els propers passos.</li></ol><p>Atès que <strong>les places són limitades</strong>, és necessari inscriure’s a aquesta sessió a través d’<strong>aquest formulari</strong>: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/agencia-de-la-natura-de-catalunya/formulari-inscripcio. Teniu de temps per inscriure-us fins a tres dies abans de la sessió (o fins que s’esgotin les places disponibles).</p>
Esborrats
 • -

  Aquesta sessió, que va dirigida a entitats, empreses i persones interessades o implicades en la conservació i gestió del medi natural, tindrà tres parts:

  1. Una 1a part informativa en la qual un/a responsable de la Generalitat de Catalunya exposarà el procés de creació de l'ANACAT, els aspectes que contindran els seus estatuts i la descripció dels tres eixos de debat que s'abordaran durant la pròpia sessió.
  2. Una 2a part deliberativa en què els participants es dividiran en grups per debatre i fer aportacions sobre els tres eixos de debat del procés participatiu.
  3. Una 3a part de conclusions durant la qual es compartiran les aportacions de cada grup i s'explicaran els propers passos.

  Atès que les places són limitades, és necessari inscriure’s a aquesta sessió a través d’aquest formulari: enllaç pendent. Teniu de temps per inscriure-us fins a tres dies abans de la sessió (o fins que s’esgotin les places disponibles).

 • Una 2a part deliberativa en què els participants es dividiran en grups per debatre i fer aportacions sobre els tres eixos de debat del procés participatiu.
 • Una 3a part de conclusions durant la qual es compartiran les aportacions de cada grup i s'explicaran els propers passos.
 • Atès que les places són limitades, és necessari inscriure’s a aquesta sessió a través d’aquest formulari: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/agencia-de-la-natura-de-catalunya/formulari-inscripcio. Teniu de temps per inscriure-us fins a tres dies abans de la sessió (o fins que s’esgotin les places disponibles).

Addicions
 • Una 2a part deliberativa en què els participants es dividiran en grups per debatre i fer aportacions sobre els tres eixos de debat del procés participatiu.
 • Una 3a part de conclusions durant la qual es compartiran les aportacions de cada grup i s'explicaran els propers passos.
 • Atès que les places són limitades, és necessari inscriure’s a aquesta sessió a través d’aquest formulari: enllaç pendent. Teniu de temps per inscriure-us fins a tres dies abans de la sessió (o fins que s’esgotin les places disponibles).

 • +

  Aquesta sessió, que va dirigida a entitats, empreses i persones interessades o implicades en la conservació i gestió del medi natural, tindrà tres parts:

  1. Una 1a part informativa en la qual un/a responsable de la Generalitat de Catalunya exposarà el procés de creació de l'ANACAT, els aspectes que contindran els seus estatuts i la descripció dels tres eixos de debat que s'abordaran durant la pròpia sessió.
  2. Una 2a part deliberativa en què els participants es dividiran en grups per debatre i fer aportacions sobre els tres eixos de debat del procés participatiu.
  3. Una 3a part de conclusions durant la qual es compartiran les aportacions de cada grup i s'explicaran els propers passos.

  Atès que les places són limitades, és necessari inscriure’s a aquesta sessió a través d’aquest formulari: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/agencia-de-la-natura-de-catalunya/formulari-inscripcio. Teniu de temps per inscriure-us fins a tres dies abans de la sessió (o fins que s’esgotin les places disponibles).

Esborrats
 • -<p>Aquesta sessió, que va dirigida a entitats, empreses i persones interessades o implicades en la conservació i gestió del medi natural, tindrà <strong>tres parts</strong>:</p><ol><li>Una <em>1a part informativa </em>en la qual un/a responsable de la Generalitat de Catalunya exposarà el procés de creació de l'ANACAT, els aspectes que contindran els seus estatuts i la descripció dels tres eixos de debat que s'abordaran durant la pròpia sessió.</li><li>Una <em>2a part deliberativa</em> en què els participants es dividiran en grups per debatre i fer aportacions sobre <a href="https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura/f/3609/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">els tres eixos de debat</a> del procés participatiu.</li><li>Una <em>3a part de conclusions</em> durant la qual es compartiran les aportacions de cada grup i s'explicaran els propers passos.</li></ol><p>Atès que <strong>les places són limitades</strong>, és necessari inscriure’s a aquesta sessió a través d’<strong>aquest formulari</strong>: enllaç pendent. Teniu de temps per inscriure-us fins a tres dies abans de la sessió (o fins que s’esgotin les places disponibles).</p>
Addicions
 • +<p>Aquesta sessió, que va dirigida a entitats, empreses i persones interessades o implicades en la conservació i gestió del medi natural, tindrà <strong>tres parts</strong>:</p><ol><li>Una <em>1a part informativa </em>en la qual un/a responsable de la Generalitat de Catalunya exposarà el procés de creació de l'ANACAT, els aspectes que contindran els seus estatuts i la descripció dels tres eixos de debat que s'abordaran durant la pròpia sessió.</li><li>Una <em>2a part deliberativa</em> en què els participants es dividiran en grups per debatre i fer aportacions sobre <a href="https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura/f/3609/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">els tres eixos de debat</a> del procés participatiu.</li><li>Una <em>3a part de conclusions</em> durant la qual es compartiran les aportacions de cada grup i s'explicaran els propers passos.</li></ol><p>Atès que <strong>les places són limitades</strong>, és necessari inscriure’s a aquesta sessió a través d’<strong>aquest formulari</strong>: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/agencia-de-la-natura-de-catalunya/formulari-inscripcio. Teniu de temps per inscriure-us fins a tres dies abans de la sessió (o fins que s’esgotin les places disponibles).</p>
Autoria de la versió
Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
Versió creada el 10/10/2022 12:22