" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Veure les fases

Canvis a "Sessió territorial 6. AMB - Barcelona"

Mode de vista de comparació:

Adreça

  • -C. Albareda 1-12 | 08004 Barcelona
  • +C. Albareda 1-13 | 08004 Barcelona
  • -C. Albareda 1-12 | 08004 Barcelona
  • +C. Albareda 1-13 | 08004 Barcelona
Esborrats
  • -C. Albareda 1-12 | 08004 Barcelona
Addicions
  • +C. Albareda 1-13 | 08004 Barcelona
Esborrats
  • -C. Albareda 1-12 | 08004 Barcelona
Addicions
  • +C. Albareda 1-13 | 08004 Barcelona
Autoria de la versió
Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
Versió creada el 10/10/2022 13:23