" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Sessió sectorial amb el món científic"

Versions

Versió 1

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
30/09/2022 09:48

Versió 2

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
30/09/2022 09:48

Versió 3

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
30/09/2022 10:01

Versió 4

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
05/10/2022 09:23

Versió 5

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
05/10/2022 10:24

Versió 6

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
05/10/2022 10:43

Versió 7

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
05/10/2022 10:44

Versió 8

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
10/10/2022 12:24

Versió 9

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
10/10/2022 12:42

Versió 10

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
15/12/2022 12:41
Versions 10 Tornar a la trobada