" class="part-icon-bars">

Agenda estratègica del Pirineu

#AgendaPirineu Agenda Estratègica del Pirineu

Fase 3 de 3
Retorn 16/11/2022 - 31/12/2022
Fases del procés

En aquest espai podeu introduir les vostres propostes de projectes transformadors per al desenvolupament del Pirineu d'acord amb les següents característiques orientatives:

 • Singularitat: cal impulsar el desenvolupament del territori a partir de projectes específics que posin en valor l’àmbit del Pirineu i aprofitin els potencials específics d’aquest territori
 • Escala pirinenca: cal que els projectes puguin beneficiar el màxim de persones i territoris inclosos a l’àmbit del Pirineu. Els projectes han de contribuir al màxim possible a distribuir l’activitat econòmica de forma equilibrada arreu del territori.
 • Contribució al benestar i el progrés social: els projectes han de contribuir —o si més no, no ser una trava— al benestar i la cohesió social.
 • Viabilitat: els projectes tractors que se seleccionin han de ser tècnicament i econòmicament viables.
 • Contribució a la lluita contra el canvi climàtic: els projectes han de contribuir —o si més no, no ser una trava— a assolir els objectius de neutralitat climàtica, així com a la conservació dels serveis ecosistèmics i a la millora de la qualitat ambiental.
 • Inversió en tendències de futur: els recursos han de servir preferentment per impulsar sectors que potencialment seran punters i estratègics en les properes dècades.
 • Potencial multiplicador: a fi de treure la màxima rendibilitat dels recursos públics és important que els projectes tinguin una elevada capacitat de generar sinèrgies amb lideratges forts, establir complicitats i col·laboracions entre el sector públic i el privat, i que permetin impulsar grans inversions on participin el màxim nombre d’agents possibles.

235 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Priorització d'habitatges socials per a primera residència enfront noves construccions...
Millora de les infraestructures, serveis i freqüències de transport públic, per carretera o tren,...
El monocultiu turístic ha condemnat el Pirineu a ser un geriàtric i un parc d atraccions. El...
Vies de comunicació entre el Pirineu: Túnel de Cantó, Túnel Perves, Túnel amb l'Arieja.Ampliar el...
Creació d’una solució de mobilitat flexible que s’adapti a les necessitats del pirineu. Una xarxa...
ampliació infraestructures: creació d'una autovia desdoblada que connecti Andorra/ La Seu...
Acabar el procés d'unificació de la formació dels guies interpretadors dels parcs naturals (que...
Benvolgudes,Un grup de famílies de la Cerdanya volem iniciar un debat per conèixer l'opinió sobre...
 • Creat el
  15/11/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Seguir exemples com el dels Traperos de Emaús (Navarra),que amb fórmules de cooperació...