" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei contra el racisme en totes les seves formes i expressions

#Antiracisme Consulta pública prèvia sobre l'avantprojecte de llei contra el racisme en totes les seves formes i expressions

Fase 2 de 2
Retorn 30/09/2022 - 30/11/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Davant del fenomen estructural que representa el racisme així com les seves causes i conseqüències, els poders públics han d'elevar a nivell de norma les recomanacions internacionals per eradicar el racisme en totes les seves formes, per tal que cap persona racialitzada el pateixi, augmentant així el benestar de tota la ciutadania i aconseguint societats més justes i solidàries, on tothom pugui aportar i sentir-se reconeguda.

Per aquesta raó volem establir mecanismes per a la prevenció, eliminació i sanció d’actes i conductes de racisme per tal de desenvolupar les eines necessàries per estudiar i visibilitzar el racisme institucional i social en la nostra societat amb la finalitat d’eradicar-lo, incorporant mecanismes d’anàlisi, seguiment i fiscalització de les polítiques amb mesures universals i específiques, així com dissenyar i implementar polítiques públiques destinades a garantir el dret a la participació política de les persones migrades i/o racialitzades.Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 

L'objectiu és impulsar una política pública específica per eradicar el racisme en totes les seves dimensions i manifestacions, prenent en especial consideració l'estructural, la institucional i la social, així com impulsar l'actualització i harmonització dels marcs normatius i institucionals existents de forma que es potenciï l'actuació coordinada per avançar cap a la justícia racial i la igualtat efectiva i real.

Els objectius de la iniciativa

Contribuir en la coordinació entre administracions públiques i entitats socials representatives de les persones migrades i/o racialitzades, així com les que defensen i promouen els drets i les llibertats d’aquelles que pateixen racisme en totes les seves formes.

Potenciar el posicionament i el compromís públic contra el racisme estructural, social i institucional, i les seves formes d’expressió específica (antigitanisme, islamofòbia, xenofòbia, racisme antimigració, negrofòbia, sinofòbia, antisemitisme o altres), prestant especial atenció als processos històrics, polítics i culturals que han contribuït a la construcció de la diferència en termes negatius.

Aplicar un enfocament transversal de l’antiracisme a tots els nivells de l’administració pública, partint de la formació i la capacitació dels treballadors i treballadores de la funció pública, per tal de contribuir a prevenir i a eradicar el racisme institucional i fer així efectiu l’accés i el gaudi de drets per a tota la ciutadania.

Afavorir la comprensió i la intervenció interseccional sobre les violències i les discriminacions que pateixen les persones migrades i/o racialitzades, amb especial atenció a dones, joves i persones LGBTI+.


Documents relacionats

Propostes Veure tots (5)

Considero que qualsevol llei contra el racisme ha d'anar a l'arrel històrica i estructural que fa...
Dins dels temes especialitzats que no es poden deixar de tenir en compte en un esborrany de Llei...
Veure tots (5)
El que es decideix Identificació de la problemàtica, estratègies d’abordatge i mesures concretes d’actuació. Sense perjudici de propostes d’altra índole.
Qui hi participa Aquesta consulta pública prèvia és oberta a tota la ciutadania, especialment aquella part que fa front al racisme en primera persona o com a aliades.
Departament Departament d'Igualtat i Feminismes
Unitat promotora Secretaria d'Igualtats
Disposa de retorn No
Data d'inici 13 de Desembre de 2021
Data de finalització 30 de Setembre de 2022
Referència: II-PART-2021-12-443

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/antiracisme/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/antiracisme/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

5

Participants

47

Seguidores

2

Comentaris

5

Propostes

3

Adhesions

15

Trobades