" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del contracte d'arrendament de béns

#arrendamentdebens Avantprojecte de llei d'incorporació del contracte d'arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 19/12/2021 - 18/01/2022
Fases del procés

Canvis a "Modificació index de referència contractes d'arrendament"

Versions

Versió 1

Avatar: finques josa finques josa
22/11/2021 12:43
Versions 1 Torna a la proposta