" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Consulta pública prèvia per a l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya promoguda pels Departaments de Drets Socials i Salut de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/03/2022 - 17/06/2022
Fases del procés

69 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
6) Tampoc no es diu res de les ràtios dels treballadors auxiliars, que en lloc d'augmentar-los...
La Pedagogia de la Salut, des d'una perspectiva Social i Educativa
Més enllà del guariment, des de la pedagogia apostem per l'atenció integral, tant a la diversitat...
Reforçar el sistema de suport al desenvolupament infantil i l’atenció precoç a les dificultats o...
El paradigma del nou model de AISS ens porta cap a una orientació significativa a l’àmbit...
Cal pensar en nous professionals capacitats en model integrat social_sanitari (no parlem de la...
L'experiència viscuda en la covid, ens ha fet veure la necessitat d'incorporar la vessant...
Cal que l'oficina, disposi de finançament propi, per poder desenvolupar projectes transformadors...
Fer una aposta real per l'atenció centrada en la persona, amb millor dotació pressupostària. No...
3) També s'ha de modificar i elevar la seva formació reglada de l'auxiliars de geriatria Una...
Menú amb varietat mensual, assegurant que el menjar de totes les residències sigui adient a les...
L'oficina no parla de tots els agents implicats en l'atenció, on estan les persones,...
2)És fonamenta'l el reconeixement professional i la millora de les condicions laborals dels...
Anàlisi i aportacions d'ACRA en relació a l'Avantprojecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya
L’Associació Catalana de Recursos Assistencials és una organització empresarial que agrupa el 70%...
 • Creat el
  25/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 5
Dotar un pla de formació territorial, integrant els recursos propis i aliens dels serveis...
El model ha de ser escalable a tota la població, no sosl els àmbits definits. El model ha d'estar...
Considerem que aquest és un tema fonamental. Ha de ser tractat amb principis ètics, socials i...
Cal canviar l'uniforme del personal. Sembla que visquin dins d'un hospital en comptes del que es...
·    Accessibilitat: entorn físic/arquitectònic favorable (productes de suport, adaptacions...)....
Desenvolupament d’unitats territorials de coordinació de tots els dispositius d’atenció a la...
La prevenció [centrada en la persona] de forma coordinada i multidisciplinària dels equips...
Adjuntem document que recull les aportacions del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya...
No hem d'oblidar mai que sempre s'ha de preguntar a la persona com vol ser atesa. Les persones...
La vaixella no ha de ser de plàstic. Són persones que no estan de pas com és en el cas d'un...
És una desídia constant la manca de cura en el rentat de les peces de roba i en la manca de...
Plantejar un càlcul de ràtio de personal assistencial, d'atenció directa i indirecta, dels...
 • Creat el
  28/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 3
7) Les residències públiques/privades han de tenir uns ítems de qualitat que s'han de revisar...
Aportacions de Salut Mental Catalunya
La Federació Salut Mental Catalunya celebra la voluntat de la Generalitat de Catalunya per la...
Cal donar valor a les professions de les residències i això significa que cal una millora en les...
Amb motiu de la COVID s'han hagut de prendre mesures de contenció, sobretot a l'inici. No ho...
Caldria consensuar el menú setmanal amb els residents i/o familiars si la persona no té la...
S'han de prohibir les contencions físiques i farmacològiques. Substituïr-les per programació de...
Aportacions de LA UNIÓ a la consulta prèvia de L’Avantprojecte de Llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària
La Unió és una associació d’entitats sanitàries i socials, referent en la millora de la salut i...
 • Creat el
  28/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 2
És necessari dignificar i posar en valor les professionals de l'àmbit social. I fer un...
Els recursos de serveis socials hauria de autogestionar-se amb compres centralitzades de recursos...
Un cop revisada la lectura de l’Avantprojecte i dels documents annexos, no es parla de...
4) S'ha d'entendre, per una altra part, que les residències no han d'estar dirigides només a...
Adjuntem les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
A nivell de RRHH hi ha una diferència gran entre àmbits. Cal posar fi al greuge existent i...
Adjuntem el document de la memòria preliminar de l'avantprojecte treballat per la sectorial de...
La majoria de residències la qualitat del menjar queda molt lluny del desitjat, del que menjaria...
És imprescindible integrar-los a la ciutat/poble/barri.Són persones que canvien de llar per unes...
Integrar els farmacèutics comunitaris com equip d'atenció als centres reduiria els costos,...
 • Creat el
  15/03/2022
 • 2
 • Número de comentaris: 6
Integrar tots els recursos aliens de la xarxa de serveis socials com a recursos propis amb...
Tot i tenir un model global i únic (un model base) cal adaptabilitat i permeabilitat segons els...
1)El present document "Model d'atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres...
Com a veïns i veïnes de l'Esquerra de l'Eixample estem compromesos a donar suport als nostre...
La persona atesa ha de tenir un lloc de referència (finestreta única), amb l'objectiu de ser atès...
Tenir una figura referent amb qui contactar amb major facilitat, ja que sovint per manca de...
 • Creat el
  18/03/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 7
Atenció domiciliariaNo externalitzada, i valorar realment les condicions l'habitatge i la...