" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Consulta pública prèvia per a l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya promoguda pels Departaments de Drets Socials i Salut de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/03/2022 - 17/06/2022
Veure les fases

69 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Compartir el coneixement científic dels professionals d'infermeria i/o medicina, en l'àmbit dels...
 • Creat el
  28/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 1
El model ha de ser escalable a tota la població, no sosl els àmbits definits. El model ha d'estar...
Amb motiu de la COVID s'han hagut de prendre mesures de contenció, sobretot a l'inici. No ho...
Aportacions de LA UNIÓ a la consulta prèvia de L’Avantprojecte de Llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària
La Unió és una associació d’entitats sanitàries i socials, referent en la millora de la salut i...
 • Creat el
  28/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 1
  Persones convivents cuidadores: En els documents no s’exposa res vers ells específicament i...
És necessari dignificar i posar en valor les professionals de l'àmbit social. I fer un...
Son queixes i reivindicacions que familiars i les seves associacions ja fa anys que venen fent i...
La prevenció [centrada en la persona] de forma coordinada i multidisciplinària dels equips...
Adjuntem el document de la memòria preliminar de l'avantprojecte treballat per la sectorial de...
Aportacions de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Adjuntem les aportacions de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya a la...
1)El present document "Model d'atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres...
Proposta resolució Parlament Catalunya 250-00458/13 Reconeixement impuls habitatge cooperatiu en...
 • Creat el
  28/03/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Anàlisi i aportacions d'ACRA en relació a l'Avantprojecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya
L’Associació Catalana de Recursos Assistencials és una organització empresarial que agrupa el 70%...
 • Creat el
  25/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 3
És una desídia constant la manca de cura en el rentat de les peces de roba i en la manca de...
Les dades són de les persones, i elles són les que han de poder accedir a la informació, així com...
La vaixella no ha de ser de plàstic. Són persones que no estan de pas com és en el cas d'un...
7) Les residències públiques/privades han de tenir uns ítems de qualitat que s'han de revisar...
6) Tampoc no es diu res de les ràtios dels treballadors auxiliars, que en lloc d'augmentar-los...
L'experiència viscuda en la covid, ens ha fet veure la necessitat d'incorporar la vessant...
És imprescindible integrar-los a la ciutat/poble/barri.Són persones que canvien de llar per unes...
Integrar tots els recursos aliens de la xarxa de serveis socials com a recursos propis amb...
Fer una aposta real per l'atenció centrada en la persona, amb millor dotació pressupostària. No...
Caldria consensuar el menú setmanal amb els residents i/o familiars si la persona no té la...
El paradigma del nou model de AISS ens porta cap a una orientació significativa a l’àmbit...
5) Amb relació al paper de l'atenció primària, hauria de quedar ben clar el paper assignat i la...
Cal que l'oficina, disposi de finançament propi, per poder desenvolupar projectes transformadors...
Com a veïns i veïnes de l'Esquerra de l'Eixample estem compromesos a donar suport als nostre...
Aboguem per:Una perspectiva biopsicosocial i centrada en la personaUna coordinació i abordatge...
Caldria que poguessin escollir dos primers i dos segons, més opció de fruita de temporada i de...
Establir sistemes de col·laboració interdepartamental estables, en els àmbits de salut, educació...
4) S'ha d'entendre, per una altra part, que les residències no han d'estar dirigides només a...
Menú amb varietat mensual, assegurant que el menjar de totes les residències sigui adient a les...
Desenvolupament d’unitats territorials de coordinació de tots els dispositius d’atenció a la...
A nivell de RRHH hi ha una diferència gran entre àmbits. Cal posar fi al greuge existent i...
Un cop revisada la lectura de l’Avantprojecte i dels documents annexos, no es parla de...
Considerem que aquest és un tema fonamental. Ha de ser tractat amb principis ètics, socials i...
2)És fonamenta'l el reconeixement professional i la millora de les condicions laborals dels...
S'han de prohibir les contencions físiques i farmacològiques. Substituïr-les per programació de...
No hem d'oblidar mai que sempre s'ha de preguntar a la persona com vol ser atesa. Les persones...
Adjuntem document que recull les aportacions del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya...
Tot i tenir un model global i únic (un model base) cal adaptabilitat i permeabilitat segons els...
·    Accessibilitat: entorn físic/arquitectònic favorable (productes de suport, adaptacions...)....
Plantejar un càlcul de ràtio de personal assistencial, d'atenció directa i indirecta, dels...
Adjuntem les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Aportacions de Salut Mental Catalunya
La Federació Salut Mental Catalunya celebra la voluntat de la Generalitat de Catalunya per la...
La majoria de residències la qualitat del menjar queda molt lluny del desitjat, del que menjaria...
Cal donar valor a les professions de les residències i això significa que cal una millora en les...
Convocar i responsabilitzar del disseny als representants dels treballadors dels diferents...
Cal pensar en nous professionals capacitats en model integrat social_sanitari (no parlem de la...