" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Consulta pública prèvia per a l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya promoguda pels Departaments de Drets Socials i Salut de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/03/2022 - 17/06/2022
Fases del procés

69 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Aportacions de LA UNIÓ a la consulta prèvia de L’Avantprojecte de Llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària
La Unió és una associació d’entitats sanitàries i socials, referent en la millora de la salut i...
 • Creat el
  28/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 2
Menjar elaborat que tingui qualitat tant en el sabor com en la presentació (menjar casolà) El...
Establir sistemes de col·laboració interdepartamental estables, en els àmbits de salut, educació...
5) Amb relació al paper de l'atenció primària, hauria de quedar ben clar el paper assignat i la...
En la documentació presentada no es contempla la presència d'usuaris ni famílies. Com associació...
Atenció domiciliariaNo externalitzada, i valorar realment les condicions l'habitatge i la...
Desenvolupament d’unitats territorials de coordinació de tots els dispositius d’atenció a la...
L'oficina no parla de tots els agents implicats en l'atenció, on estan les persones,...
Tenir una figura referent amb qui contactar amb major facilitat, ja que sovint per manca de...
 • Creat el
  18/03/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 8
Integrar els farmacèutics comunitaris com equip d'atenció als centres reduiria els costos,...
 • Creat el
  15/03/2022
 • 2
 • Número de comentaris: 7
Adjuntem document que recull les aportacions del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya...
Fer una aposta real per l'atenció centrada en la persona, amb millor dotació pressupostària. No...
Anàlisi i aportacions d'ACRA en relació a l'Avantprojecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya
L’Associació Catalana de Recursos Assistencials és una organització empresarial que agrupa el 70%...
 • Creat el
  25/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 6
Caldria que poguessin escollir dos primers i dos segons, més opció de fruita de temporada i de...
6) Tampoc no es diu res de les ràtios dels treballadors auxiliars, que en lloc d'augmentar-los...
Caldria consensuar el menú setmanal amb els residents i/o familiars si la persona no té la...
El personal no ha d' infantilitzar els residents.No són nens, són persones grans amb una vida i...
El paradigma del nou model de AISS ens porta cap a una orientació significativa a l’àmbit...
Considerem que aquest és un tema fonamental. Ha de ser tractat amb principis ètics, socials i...
Cal pensar en nous professionals capacitats en model integrat social_sanitari (no parlem de la...
La Pedagogia de la Salut, des d'una perspectiva Social i Educativa
Més enllà del guariment, des de la pedagogia apostem per l'atenció integral, tant a la diversitat...
Dotar un pla de formació territorial, integrant els recursos propis i aliens dels serveis...
2)És fonamenta'l el reconeixement professional i la millora de les condicions laborals dels...
3) També s'ha de modificar i elevar la seva formació reglada de l'auxiliars de geriatria Una...
Menú amb varietat mensual, assegurant que el menjar de totes les residències sigui adient a les...
És necessari dignificar i posar en valor les professionals de l'àmbit social. I fer un...
La majoria de residències la qualitat del menjar queda molt lluny del desitjat, del que menjaria...
 • Creat el
  28/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 3
L'experiència viscuda en la covid, ens ha fet veure la necessitat d'incorporar la vessant...
Els recursos de serveis socials hauria de autogestionar-se amb compres centralitzades de recursos...
Compartir el coneixement científic dels professionals d'infermeria i/o medicina, en l'àmbit dels...
A nivell de RRHH hi ha una diferència gran entre àmbits. Cal posar fi al greuge existent i...
No hem d'oblidar mai que sempre s'ha de preguntar a la persona com vol ser atesa. Les persones...
  Persones convivents cuidadores: En els documents no s’exposa res vers ells específicament i...
S'han de prohibir les contencions físiques i farmacològiques. Substituïr-les per programació de...
Participació CSC Memòria avantprojecte Llei Agència integrada social i sanitària
El Consorci de Salut i Social de Catalunya és una entitat pública de caràcter local i base...
Proposta resolució Parlament Catalunya 250-00458/13 Reconeixement impuls habitatge cooperatiu en...
 • Creat el
  28/03/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 2
4) S'ha d'entendre, per una altra part, que les residències no han d'estar dirigides només a...
Afavorir àmbits d'exigència de serveis de qualitat basant-se en la gestió de processos en les...
 • Creat el
  15/03/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 1
La vaixella no ha de ser de plàstic. Són persones que no estan de pas com és en el cas d'un...
És imprescindible integrar-los a la ciutat/poble/barri.Són persones que canvien de llar per unes...
Reforçar el sistema de suport al desenvolupament infantil i l’atenció precoç a les dificultats o...
Les dades són de les persones, i elles són les que han de poder accedir a la informació, així com...
7) Les residències públiques/privades han de tenir uns ítems de qualitat que s'han de revisar...
·    Accessibilitat: entorn físic/arquitectònic favorable (productes de suport, adaptacions...)....
Convocar i responsabilitzar del disseny als representants dels treballadors dels diferents...
Com a veïns i veïnes de l'Esquerra de l'Eixample estem compromesos a donar suport als nostre...
Integrar tots els recursos aliens de la xarxa de serveis socials com a recursos propis amb...
1)El present document "Model d'atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres...
Aportacions de Salut Mental Catalunya
La Federació Salut Mental Catalunya celebra la voluntat de la Generalitat de Catalunya per la...
Son queixes i reivindicacions que familiars i les seves associacions ja fa anys que venen fent i...
Amb motiu de la COVID s'han hagut de prendre mesures de contenció, sobretot a l'inici. No ho...
Adjuntem les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
 • Creat el
  28/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Un cop revisada la lectura de l’Avantprojecte i dels documents annexos, no es parla de...
Propostes de FATEC sobre l'avantprojecte de llei de L'Agència d'Atenció Integrada Social i...
Plantejar un càlcul de ràtio de personal assistencial, d'atenció directa i indirecta, dels...
El model ha de ser escalable a tota la població, no sosl els àmbits definits. El model ha d'estar...
La persona atesa ha de tenir un lloc de referència (finestreta única), amb l'objectiu de ser atès...
La prevenció [centrada en la persona] de forma coordinada i multidisciplinària dels equips...
És imprescindible incorporar la tecnologia en l'atenció, però no únicament els sistemes...
Tot i tenir un model global i únic (un model base) cal adaptabilitat i permeabilitat segons els...
Cal que l'oficina, disposi de finançament propi, per poder desenvolupar projectes transformadors...
Cal donar valor a les professions de les residències i això significa que cal una millora en les...
Adjuntem el document de la memòria preliminar de l'avantprojecte treballat per la sectorial de...
Aboguem per:Una perspectiva biopsicosocial i centrada en la personaUna coordinació i abordatge...
Cal canviar l'uniforme del personal. Sembla que visquin dins d'un hospital en comptes del que es...
És una desídia constant la manca de cura en el rentat de les peces de roba i en la manca de...
Aportacions de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Adjuntem les aportacions de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya a la...