" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Consulta pública prèvia per a l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya promoguda pels Departaments de Drets Socials i Salut de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/03/2022 - 17/06/2022
Fases del procés

69 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Un cop revisada la lectura de l’Avantprojecte i dels documents annexos, no es parla de...
La Pedagogia de la Salut, des d'una perspectiva Social i Educativa
Més enllà del guariment, des de la pedagogia apostem per l'atenció integral, tant a la diversitat...
Considerem que aquest és un tema fonamental. Ha de ser tractat amb principis ètics, socials i...
 • Creat el
  28/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 3
Adjuntem document que recull les aportacions del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya...
Proposta resolució Parlament Catalunya 250-00458/13 Reconeixement impuls habitatge cooperatiu en...
 • Creat el
  28/03/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 2
Establir sistemes de col·laboració interdepartamental estables, en els àmbits de salut, educació...
Reforçar el sistema de suport al desenvolupament infantil i l’atenció precoç a les dificultats o...
Desenvolupament d’unitats territorials de coordinació de tots els dispositius d’atenció a la...
 • Creat el
  28/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Adjuntem les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Amb motiu de la COVID s'han hagut de prendre mesures de contenció, sobretot a l'inici. No ho...
Son queixes i reivindicacions que familiars i les seves associacions ja fa anys que venen fent i...
Aportacions de Salut Mental Catalunya
La Federació Salut Mental Catalunya celebra la voluntat de la Generalitat de Catalunya per la...
Aportacions de LA UNIÓ a la consulta prèvia de L’Avantprojecte de Llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària
La Unió és una associació d’entitats sanitàries i socials, referent en la millora de la salut i...
 • Creat el
  28/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 2
Participació CSC Memòria avantprojecte Llei Agència integrada social i sanitària
El Consorci de Salut i Social de Catalunya és una entitat pública de caràcter local i base...
Aportacions de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Adjuntem les aportacions de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya a la...
Com a veïns i veïnes de l'Esquerra de l'Eixample estem compromesos a donar suport als nostre...
En la documentació presentada no es contempla la presència d'usuaris ni famílies. Com associació...
És una desídia constant la manca de cura en el rentat de les peces de roba i en la manca de...
És imprescindible integrar-los a la ciutat/poble/barri.Són persones que canvien de llar per unes...
Cal canviar l'uniforme del personal. Sembla que visquin dins d'un hospital en comptes del que es...
El personal no ha d' infantilitzar els residents.No són nens, són persones grans amb una vida i...
Adjuntem el document de la memòria preliminar de l'avantprojecte treballat per la sectorial de...
Cal donar valor a les professions de les residències i això significa que cal una millora en les...
S'han de prohibir les contencions físiques i farmacològiques. Substituïr-les per programació de...
Caldria consensuar el menú setmanal amb els residents i/o familiars si la persona no té la...
La vaixella no ha de ser de plàstic. Són persones que no estan de pas com és en el cas d'un...
Caldria que poguessin escollir dos primers i dos segons, més opció de fruita de temporada i de...
La majoria de residències la qualitat del menjar queda molt lluny del desitjat, del que menjaria...
Menjar elaborat que tingui qualitat tant en el sabor com en la presentació (menjar casolà) El...
Menú amb varietat mensual, assegurant que el menjar de totes les residències sigui adient a les...
La prevenció [centrada en la persona] de forma coordinada i multidisciplinària dels equips...
  Persones convivents cuidadores: En els documents no s’exposa res vers ells específicament i...
·    Accessibilitat: entorn físic/arquitectònic favorable (productes de suport, adaptacions...)....
El paradigma del nou model de AISS ens porta cap a una orientació significativa a l’àmbit...
El model ha de ser escalable a tota la població, no sosl els àmbits definits. El model ha d'estar...
La persona atesa ha de tenir un lloc de referència (finestreta única), amb l'objectiu de ser atès...
És necessari dignificar i posar en valor les professionals de l'àmbit social. I fer un...
Cal pensar en nous professionals capacitats en model integrat social_sanitari (no parlem de la...
L'oficina no parla de tots els agents implicats en l'atenció, on estan les persones,...
És imprescindible incorporar la tecnologia en l'atenció, però no únicament els sistemes...
L'experiència viscuda en la covid, ens ha fet veure la necessitat d'incorporar la vessant...
Tot i tenir un model global i únic (un model base) cal adaptabilitat i permeabilitat segons els...
No hem d'oblidar mai que sempre s'ha de preguntar a la persona com vol ser atesa. Les persones...
Cal que l'oficina, disposi de finançament propi, per poder desenvolupar projectes transformadors...
Les dades són de les persones, i elles són les que han de poder accedir a la informació, així com...
Aboguem per:Una perspectiva biopsicosocial i centrada en la personaUna coordinació i abordatge...
Anàlisi i aportacions d'ACRA en relació a l'Avantprojecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya
L’Associació Catalana de Recursos Assistencials és una organització empresarial que agrupa el 70%...
 • Creat el
  25/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 6
Atenció domiciliariaNo externalitzada, i valorar realment les condicions l'habitatge i la...