" class="part-icon-bars">

Repensem l'entorn de la Colònia Güell

#ParticipaColòniaGüell 2ª Fase del procés participatiu del nou planejament de l'entorn de la Colònia Güell als municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat

Fase 2 de 4
Fase informativa 15/09/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Pots trobar el detall de les jornades en l'apartat Sessions informatives

Abans de la segona fase de participació s’ha programat un cicle de tres jornades de contextualització del projecte i els resultats de la diagnosi (ciutadana i tècnica) en un marc més ampli, que els posi en relació amb els reptes actuals de l’urbanisme. Aquesta contextualització també vol col·laborar en la definició d'un model urbà guiat per l’Agenda Urbana i els ODS en la proposta de nou planejament, i una gestió que sigui ambientalment, econòmicament i socialment sostenible per l’entorn de la Colònia Güell.

Les jornades es celebraran la segona quinzena de novembre i els temes plantejats s'estructuren en els mateixos blocs que es van proposar en la diagnosi de la primera fase del procés participatiu:

  1. Identitat del territori: patrimoni natural, cultural i arquitectònic (17 de novembre)
  2. Vida quotidiana: mobilitat i medi ambient (23 de novembre)
  3. Reptes de futur: habitatge i model urbà (30 de desembre)


Les sessions seran en línia i estaran obertes a la participació de l'audiència, que podrà intervenir mitjançant el xat conduït per l'empresa encarregada de la dinamització. Les jornades també seran gravades i es publicaran per facilitar-hi l’accés en cas que no es puguin seguir en directe. 

El format serà de taules rodones i es preveu la participació de persones especialistes en els temes que es sotmeten a debat, entre elles també membres de l’equip pluridisciplinari redactor del PDU. Els continguts es tractaran des dels següents enfocaments:


  •  Contextualització des del marc teòric (experts/es convidades): Persones amb expertesa en l'àmbit temàtic proposat en cada taula rodona, que contribueixin en fer un encaix conceptual o teòric del projecte en el marc de l'AUC i els ODS.


  • Contextualització des del projecte (Equip redactor PDU): Membres de l'equip redactor del pla donaran a conèixer exemples de projectes o actuacions que poden ser referents o solucions d'interès pel nou planejament de l'entorn de la Colònia Güell d’acord als resultats de la diagnosi tècnica i ciutadana realitzada.


Les presentacions que es comparteixin en les diferents sessions, i el debat i reflexions que sorgeixin en les taules rodones, aspiren a col·laborar en visibilitzar la complexitat de la intervenció, explicar el marc de treball del projecte, facilitar a la ciutadania de Santa Coloma de Cervelló i de Sant Boi de Llobregat la comprensió de les propostes o solucions que es recullin en els plantejaments de les alternatives del nou planejament, i tenir més eines a l’hora de debatre-les i avaluar-les en la 2a fase del procés participatiu.