" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de participació ciutadana

#LleiParticipa Participació sobre la primera versió del text

Fase 3 de 3
Retorn 11/03/2024 - 10/05/2024
Fases del procés

Avantprojecte de llei de participació ciutadana

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
13/02/2024 11:21   0 comentaris
07 Març
09:30 - 11:30
Referència: II-MEET-2024-01-1006
Versió 20 (de 20) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/avantprojecteparticipacio/f/4014/meetings/1006/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/avantprojecteparticipacio/f/4014/meetings/1006/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

L’objectiu de la sessió de debat és millorar la primera versió de l’Avantprojecte de llei.

Què debatrem?

  • La primera versió de l'Avantprojecte de llei assenta les bases necessàries per impulsar la participació de qualitat? Estableix els elements necessaris del compromís institucional, els requisits essencials per a l'impuls de la participació, els recursos i infraestructures necessàries, etc.
  • És factible la seva aplicació al món local? Es preveu el suport necessari als ens locals? És respectuosa amb les competències municipals?
  • És útil per a la inclusió de perfils que habitualment no participen?
  • Les modalitats participatives que s'hi preveuen són les mínimes idònies per fomentar la innovació democràtica?
  • És útil per a l'impuls de la participació? Tenen sentit els supòsits d'impuls obligatori de la participació i l'encaix amb els tràmits de participació que preveuen les normes sectorials (d'urbanisme, medi ambient...)?
  • Es preveuen els mecanismes suficients de garantia i tutela dels drets de les persones participants?


Després de debatre sobre els eixos que es proposen al marc de referència, es posaran en comú les conclusions. Tanmateix, si algú vol fer alguna aportació sobre un tema que no consta als eixos, també la podrà fer, tant a la sessió virtual com a través de la presentació de propostes al portal Participa.