" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CEC)

Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CEC)

Fase 1 de 1
Retorn 28-11-2017 - 29-11-2017
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CEC) 

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

El Consell Escolar de Catalunya es va establir per la Llei 25/1985, del 10 de desembre, dels consells escolars. Posteriorment, la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, en fa una nova regulació.

En aquest sentit, l’article 171 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, regula el Consell Escolar de Catalunya (CEC) com “l’organisme superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.”, i estableix que la composició d’aquest Consell s’ha d’establir per llei.

 

Objectius de la iniciativa

Atès el contingut exposat, els objectius de la iniciativa són:

a) Donar compliment a l’article 171 de la Llei d’educació.

b) Adequar la composició del CEC a la realitat de la comunitat educativa.

c) Establir mecanismes per afavorir la flexibilització de la composició i adequar el funcionament del CEC a la realitat de la comunitat educativa.

d) Determinar els sectors que han d’integrar el CEC amb una àmplia representació qualitativa de la comunitat educativa i dels àmbits socials relacionats amb els nivells educatius no universitaris

e) Establir una fórmula que permeti renovacions i recomposicions adaptables a cada moment i circumstància.

 

Objectiu de la consulta

L’objectiu principal de la consulta és donar a conèixer que, d’acord amb la Llei d’educació, cal establir la composició del CEC i que en la composició d’aquest òrgan consultiu es vol tenir en compte:

- L’adequació de la composició del CEC a la realitat de la comunitat educativa del país, amb la incorporació d’entitats i institucions no representades d’acord amb l’actual normativa reguladora. 

- L’establiment de mecanismes per afavorir la flexibilització de la composició i adequar el funcionament del CEC a la realitat de la comunitat educativa catalana.

 

Grups als quals s'adreça la consulta

La consulta és oberta a tothom i especialment es busca la participació de la comunitat educativa entesa en els termes de l’article 19 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, és a dir, integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu.

 

Debat obert

Per tal d’afavorir la participació en aquesta consulta, cal considerar aspectes clau a valorar:

1.    La representació de la comunitat educativa en l’actual composició del CEC.

2.    Els sectors que han de formar part del CEC.

3.    Les fórmules per millorar la representativitat del CEC:

a.    Durada dels nomenaments

b.    Flexibilització i rotació

4.    Altres fórmules de participació a banda de les comissions i subcomissions.

5.    Estratègies innovadores per a la dinamització dels debats.

 

Es proposen com a possibles preguntes guia en la matèria:

1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació?

2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?

3.- Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

 

Finalment, per fer els vostres comentaris, teniu dos canals habilitats:

a) Les aportacions a la consulta publicada es poden fer mitjançant el formulari que es publica a l'apartat "Informació relacionada" que podeu fer arribar a l’adreça de correu electrònic: consellescolarcat.ensenyament@gencat.cat, sens perjudici que es puguin fer arribar al Departament d’Ensenyament per altres mitjans admesos en dret.

b) Així mateix podeu dur a terme directament les vostres aportacions mitjançant aquest portal. Per tal de participar-hi, us heu de donar d'alta com a usuaris a "Comentar" o bé a "Registrar"

Qui participa La consulta és oberta a tothom i especialment es busca la participació de la comunitat educativa entesa en els termes de l’article 19 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, és a dir, integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu.
Departament Departament d'Educació
Disposa de retorn No
Data d'inici 29 de Novembre de 2017
Data de finalització 29 de Novembre de 2017
Referència: II-PART-2018-05-126

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/consell-escolar-catalunya/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/consell-escolar-catalunya/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.