" class="part-icon-bars">

Consulta sobre el projecte de decret de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura

Consulta sobre el projecte normatiu inicial

Fase 2 de 2
Retorn 03/11/2023 - 31/03/2024
Fases del procés

Al.legacions Junta ArquinFAD

27/10/2023 10:07  

En vistes del redactat proposat pel departament de Territori del Reglament que desplega la llei 12/2107 de 6 de juliol, de l’Arquitectura, actualment en exposició pública, l’ArquinFAD exposa a continuació les seves consideracions sobre les seccions 2 i 3 i presenta unes al.legacions.


Referència: II-PROP-2023-10-87523
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/consulta-reglament-llei-arquitectura/f/3926/proposals/87523/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/consulta-reglament-llei-arquitectura/f/3926/proposals/87523/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Premis. Contra el que diu la pàg. 7 de la Memòria d'avaluació, no fer res no és opció, perquè la Llei 12/2017 obliga a promoure la qualitat arquitectònica amb premis. S'hi nota a faltar avaluació de l'ecosistema de premis a Catalunya, Espanya i la Península (cal fer-la) i l'efecte distorsionador que un nou premi calcat dels FAD (llevat del de trajectòria) pot tenir. La proposta 2 d'ArquinFAD és intel·ligent i flexible, sota un esquema de col·laboració público/privada, semblant al que va fer la Comissió Europea l'any 2001 instituint el Premi d'Arquitectura Contemporània de la UE - Premi Mies van der Rohe, i respectuosa amb la tradició del país, que històricament i encara avui ha fet feines de suplència de l'Adminsitració.
Consell de qualitat. Excés de representants de l'Administració: podrien aportar en reunió prèvia; si es vol, formal. Atès que l'arquitectura és "un bé públic" hi hauria d'haver membres no professionals del sector per ampliar la perspectiva i evitar corporativisme.

Respecte la composició del Consell, la presència de tants representants de Col·legis professionals (6) és criticable: en aquest format, els "representants" del col·legis actuaran com a portaveus de les seves institucions, i no com a experts, i defensaran punts de vista corporatius i posicions de part.
A més, la majoria d'aquests col·legis no necessàriament tenen atribucions en l'àmbit de l'arquitectura, ni tenen una tradició en la "qualitat" de l'arquitectura, si be son agents tècnics de molta importància.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...