" class="part-icon-bars">

Consulta sobre el projecte de decret de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura

Consulta sobre el projecte normatiu inicial

Fase 2 de 2
Retorn 03/11/2023 - 31/03/2024
Fases del procés

Al.legacions Junta ArquinFAD

27/10/2023 10:07  

En vistes del redactat proposat pel departament de Territori del Reglament que desplega la llei 12/2107 de 6 de juliol, de l’Arquitectura, actualment en exposició pública, l’ArquinFAD exposa a continuació les seves consideracions sobre les seccions 2 i 3 i presenta unes al.legacions.


Referència: II-PROP-2023-10-87523
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/consulta-reglament-llei-arquitectura/f/3926/proposals/87523/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/consulta-reglament-llei-arquitectura/f/3926/proposals/87523/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Premis. Contra el que diu la pàg. 7 de la Memòria d'avaluació, no fer res no és opció, perquè la Llei 12/2017 obliga a promoure la qualitat arquitectònica amb premis. S'hi nota a faltar avaluació de l'ecosistema de premis a Catalunya, Espanya i la Península (cal fer-la) i l'efecte distorsionador que un nou premi calcat dels FAD (llevat del de trajectòria) pot tenir. La proposta 2 d'ArquinFAD és intel·ligent i flexible, sota un esquema de col·laboració público/privada, semblant al que va fer la Comissió Europea l'any 2001 instituint el Premi d'Arquitectura Contemporània de la UE - Premi Mies van der Rohe, i respectuosa amb la tradició del país, que històricament i encara avui ha fet feines de suplència de l'Adminsitració.
Consell de qualitat. Excés de representants de l'Administració: podrien aportar en reunió prèvia; si es vol, formal. Atès que l'arquitectura és "un bé públic" hi hauria d'haver membres no professionals del sector per ampliar la perspectiva i evitar corporativisme.

Carregant els comentaris ...