" class="part-icon-bars">

Consulta sobre el projecte de decret de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura

Consulta sobre el projecte normatiu inicial

Fase 2 de 2
Retorn 03/11/2023 - 31/05/2024
Fases del procés

Canvis a "Al.legacions Junta ArquinFAD"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Al.legacions Junta ArquinFAD"}
 • +{"ca"=>"Al.legacions Junta ArquinFAD"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Al.legacions Junta ArquinFAD"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Al.legacions Junta ArquinFAD"}

Cos

 • +["

  En vistes del redactat proposat pel departament de Territori del Reglament que desplega la llei 12/2107 de 6 de juliol, de l’Arquitectura, actualment en exposició pública, l’ArquinFAD exposa a continuació les seves consideracions sobre les seccions 2 i 3 i presenta unes al.legacions.

  "]
 • +["<p><strong>En vistes del redactat proposat pel departament de Territori del Reglament que desplega la llei 12/2107 de 6 de juliol, de l’Arquitectura, actualment en exposició pública, l’ArquinFAD exposa a continuació les seves consideracions sobre les seccions 2 i 3 i presenta unes al.legacions.</strong></p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  En vistes del redactat proposat pel departament de Territori del Reglament que desplega la llei 12/2107 de 6 de juliol, de l’Arquitectura, actualment en exposició pública, l’ArquinFAD exposa a continuació les seves consideracions sobre les seccions 2 i 3 i presenta unes al.legacions.

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p><strong>En vistes del redactat proposat pel departament de Territori del Reglament que desplega la llei 12/2107 de 6 de juliol, de l’Arquitectura, actualment en exposició pública, l’ArquinFAD exposa a continuació les seves consideracions sobre les seccions 2 i 3 i presenta unes al.legacions.</strong></p>"]
Autoria de la versió
Avatar: ROGER SUBIRA EZQUERRA ROGER SUBIRA EZQUERRA
Versió creada el 27/10/2023 10:07