" class="part-icon-bars">

Consulta sobre el projecte de decret de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura

Consulta sobre el projecte normatiu inicial

Fase 2 de 2
Retorn 03/11/2023 - 31/03/2024
Fases del procés

Al.legacions Junta ArquinFAD

27/10/2023 10:07  

En vistes del redactat proposat pel departament de Territori del Reglament que desplega la llei 12/2107 de 6 de juliol, de l’Arquitectura, actualment en exposició pública, l’ArquinFAD exposa a continuació les seves consideracions sobre les seccions 2 i 3 i presenta unes al.legacions.


Referència: II-PROP-2023-10-87523
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/consulta-reglament-llei-arquitectura/f/3926/proposals/87523/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/consulta-reglament-llei-arquitectura/f/3926/proposals/87523/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Respecte la composició del Consell, la presència de tants representants de Col·legis professionals (6) és criticable: en aquest format, els "representants" del col·legis actuaran com a portaveus de les seves institucions, i no com a experts, i defensaran punts de vista corporatius i posicions de part.
A més, la majoria d'aquests col·legis no necessàriament tenen atribucions en l'àmbit de l'arquitectura, ni tenen una tradició en la "qualitat" de l'arquitectura, si be son agents tècnics de molta importància.

Carregant els comentaris ...