" class="part-icon-bars">

Consulta sobre el projecte de decret de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura

Consulta sobre el projecte normatiu inicial

Fase 2 de 2
Retorn 03/11/2023 - 31/03/2024
Fases del procés

Canvis a "Al.legacions Junta ArquinFAD"

Versions

Versió 1

Avatar: ROGER SUBIRA EZQUERRA ROGER SUBIRA EZQUERRA
27/10/2023 10:07
Versions 1 Torna a la proposta