" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
Cal crear mecanismes d’avaluació que facilitin la compensació entre territoris. El focus ha de...
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...
Adjuntem un document amb les aportacions de la Unió de Pagesos de Catalunya a la consulta prèvia...
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
Cal introduir un criteri de facilitació de les comunitats energètiques en nuclis urbans...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
El PLATER planifica la implantació de renovables al territori, però ha d'anar acompanyat de...
Posar a disposició de la ciutadania i promotors el llistat de parcel·les rústiques públiques (per...
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
Zones molt favorables per al desplegament renovable, per diverses circumstàncies com el consens,...
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
L’ocupació de territori és clau en el PLATER. Cal ser curosos perquè s’han de ponderar els usos...
L’abast del PLATER, a més la generació eòlica i fotovoltaica, tindrà en compte altres tecnologies...
La qualitat dels serveis de subministrament d'energia és fonamental per a l'estalvi del consum...