" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Veure les fases

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
El PLATER ha de garantir la disponibilitat de terrenys suficients per a la implantació de...
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
La qualitat dels serveis de subministrament d'energia és fonamental per a l'estalvi del consum...
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Actualment hi ha un límit a l'espai agrari utilitzat, en funció de la classe agrològica del sòl i...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
Fecsa triga 9 mesos a realitzar els tràmits per poder començar amb l'autoconsum de CEs i per...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0