" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

97 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
A fi d'evitar la concentració d'instal·lacions en determinades zones, convindria promoure...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Per cada municipi, es podria promoure una societat publico-privada a mode comunitat energètica...
La implantació de desenvolupament de les ER no hauria de deixar de banda les possibilitats...
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
Amb l’aplicació del PLATER cada ajuntament hauria de tenir ajudes i assessorament per la...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
  • Creat el
    17/05/2023
  • 1
  • Número de comentaris: 38
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
Fecsa triga 9 mesos a realitzar els tràmits per poder començar amb l'autoconsum de CEs i per...
  • Creat el
    17/05/2023
  • 2
  • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
Com s’ha de valorar l’ afectació al territori la instal.lació de una planta fotovoltaica o eòlica...
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...