" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
La instal·lació de d'energies renovables es projecta en funció del preu del terreny. En...
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Prioritzar aquelles instal·lacions d’energia renovable properes al punt de consum o de connexió...
Les limitacions en sòls de regadiu i secà de capacitat agrològica III i IV per municipi actuals,...
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
La geotèrmia ocupa un espai reduït, permet produir calor i electricitat a demanda i soluciona la...
El PLATER ha de garantir la disponibilitat de terrenys suficients per a la implantació de...
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
No es pot traslladar a la ciutadania el gruix de les decisions d’una qüestió tan complexa,...
La revisió del Planejament urbà s'empra per bloquejar projectes renovables. Un abús de la...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
Per abordar el PLATER amb garanties i assolir la sobirania energètica cal dades objectives sobre...
Des de Statkraft compartim al document adjunt algunes consideracions per contestar a la consulta...