" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
Promoure de manera efectiva i des de l'inici la producció d’energia elèctrica renovable de km0,...
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
  • Creat el
    01/06/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
El Dl 16/2019 suposa la impossibilitat d’instal·lar aerogeneradors a pràcticament tota l’àrea...
Posar a disposició de la ciutadania i promotors el llistat de parcel·les rústiques públiques (per...
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...
La instal·lació de d'energies renovables es projecta en funció del preu del terreny. En...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
La qualitat dels serveis de subministrament d'energia és fonamental per a l'estalvi del consum...
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
El PLATER ha de garantir la disponibilitat de terrenys suficients per a la implantació de...
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...