" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

57 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
En avaluació
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
Acceptades
Zones molt favorables per al desplegament renovable, per diverses circumstàncies com el consens,...
Acceptades
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
Acceptades
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudència que ha de guiar la...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
Acceptades
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
Acceptades
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
Acceptades
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
En avaluació
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
La instal·lació de d'energies renovables es projecta en funció del preu del terreny. En...
En avaluació
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
Acceptades
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Acceptades
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...
En avaluació
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Acceptades
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
En avaluació
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...