" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
La revisió del Planejament urbà s'empra per bloquejar projectes renovables. Un abús de la...
  • Creat el
    01/06/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 2
No es pot traslladar a la ciutadania el gruix de les decisions d’una qüestió tan complexa,...
Per abordar el PLATER amb garanties i assolir la sobirania energètica cal dades objectives sobre...
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
El PLATER planifica la implantació de renovables al territori, però ha d'anar acompanyat de...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudènciaEl pla territorial també...
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...
El paper actiu dels ajuntaments en l'impuls de polítiques energètiques que fomentin un model...
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
  • Creat el
    02/06/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...