" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Prioritzar aquelles instal·lacions d’energia renovable properes al punt de consum o de connexió...
Les limitacions en sòls de regadiu i secà de capacitat agrològica III i IV per municipi actuals,...
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
Simplificar i reduïr tramitació administrativa i la gestió a les comunitats enèrgètiques locals,...
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
L’ocupació de territori és clau en el PLATER. Cal ser curosos perquè s’han de ponderar els usos...
L’abast del PLATER, a més la generació eòlica i fotovoltaica, tindrà en compte altres tecnologies...
El PLATER ha de garantir la disponibilitat de terrenys suficients per a la implantació de...
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Zones molt favorables per al desplegament renovable, per diverses circumstàncies com el consens,...
Cal crear mecanismes d’avaluació que facilitin la compensació entre territoris. El focus ha de...
No es pot traslladar a la ciutadania el gruix de les decisions d’una qüestió tan complexa,...
La revisió del Planejament urbà s'empra per bloquejar projectes renovables. Un abús de la...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
Per abordar el PLATER amb garanties i assolir la sobirania energètica cal dades objectives sobre...