" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...
Adjuntem un document amb les aportacions de la Unió de Pagesos de Catalunya a la consulta prèvia...
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
El Dl 16/2019 suposa la impossibilitat d’instal·lar aerogeneradors a pràcticament tota l’àrea...
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
Cal introduir un criteri de facilitació de les comunitats energètiques en nuclis urbans...
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió pública de l'energia...
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0