" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

97 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
Prioritzar aquelles instal·lacions d’energia renovable properes al punt de consum o de connexió...
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
Actualment hi ha un límit a l'espai agrari utilitzat, en funció de la classe agrològica del sòl i...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
Les limitacions en sòls de regadiu i secà de capacitat agrològica III i IV per municipi actuals,...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudència que ha de guiar la...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Per abordar el PLATER amb garanties i assolir la sobirania energètica cal dades objectives sobre...
Com s’ha de valorar l’ afectació al territori la instal.lació de una planta fotovoltaica o eòlica...
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
Posar a disposició de la ciutadania i promotors el llistat de parcel·les rústiques públiques (per...
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 0
Zones molt favorables per al desplegament renovable, per diverses circumstàncies com el consens,...